Street 238,52 tempor
Donec ultricies mattis nulla.

Puukauppa käynnistyi edellisvuosia vaisummin

puukauppa

Puukauppaa tehtiin tammi-helmikuussa 20 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kotimaiselle puulle on vahva kysyntä. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-helmikuussa puuta yksityismetsistä 4,2 miljoonaa kuutiota, mikä on 20 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tammi-helmikuussa kuitupuun ostomäärä oli 2,2 miljoonaa kuutiota, eli 17 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 1,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 23 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kantohinnoissa ei suuria muutoksia Kantohinnat olivat helmikuussa samalla tasolla kuin tammikuussakin. Edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna tukkien kantohinnat olivat 3–5 prosenttia korkeammalla ja havukuitupuun kantohinnat olivat 2 prosenttia alemmat kuin vuosi sitten. Helmikuussa mäntytukista maksettiin...

Lue lisää

Kotimaan puulla voidaan korvata Venäjältä tuotu puu, poppaskonsteja ei tarvita

puun tuonti

Ukrainan sota lopetti nopeasti puun tuonnin Venäjältä. Samalla myös venäläinen puu muuttui konfliktipuuksi, joka ei kelpaa sertifioituihin tuotteisiin. - Suomessa puun tuonnin loppumiseen voidaan suhtautua suhteellisen levollisin mielin. Kaikki teollisuuden tarvitsema puu löytyy kotimaan metsistä ja se on saatavissa normaalisti markkinoilta ostamalla, sanoo MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola. - Metsänomistajien ei kannata hätäillä vaan reagoida sen mukaan, miten puun kysyntä kasvaa. Ukrainan sota herätti nopeasti ymmärryksen Suomen monipuolisesta Venäjäriippuvuudesta. Puuta Venäjältä tuotiin vuonna 2021 yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Tästä määrästä hieman vajaa puolet oli koivukuitupuuta ja pari miljoonaa kuutiometriä energiahaketta. Teollisuuden puuhuolto on herättänyt Suomessa huolta. - Haluamme rauhoittaa tilannetta. Suomen metsistä...

Lue lisää

Robottidronet avuksi metsäpalojen havaitsemiseen ja torjuntaan

drone

Suomessa tehtävä droonitutkimus on maailman kärkeä. Seuraavaksi tutkijat kehittävät teknologiaa sekä testaavat, miten tekoälyllä varustetut ja yhdessä toimivat droonit suoriutuvat metsäpalojen havainnoinnissa ja torjunnassa. Miten havaita metsäpalo riittävän varhaisessa vaiheessa? Kuinka saada ajantasainen tieto palon etenemisestä ja ennuste sen leviämisestä seuraavan tunnin aikana? Paikkatiedolla on tärkeä tehtävä metsäpalojen estämisessä, valvonnassa ja sammuttamisessa. Satelliittien avulla saadaan tietoa käynnissä olevista metsäpaloista jo nykyisin, mutta tehokkaat menetelmät puuttuvat pienten ja äskettäin syttyneiden metsäpalojen nopeaan havaitsemiseen sekä palon reaaliaikaiseen seuraamiseen. Tähän haasteeseen tarttuu Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:n, Jyväskylän yliopiston, Oulun yliopiston ja VTT:n tutkijoiden muodostama FireMan-konsortio. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024 ja sen rahoittajana on Suomen...

Lue lisää

Prolta lakkovaroitus kolmeen mekaanisen metsäteollisuuden yritykseen

Metsäteollisuus

Ammattiliitto Pro on antanut lakkovaroituksen kolmeen mekaanisen metsäteollisuuden yritykseen ajalle 21.3. – 3.4.2022. Työtaistelu-uhan piirissä olevat yritykset ovat Kannustalot Oy, Kuhmo Oy ja Pölkky Oy. Pitkään jatkuneet työehtosopimusneuvottelut uudesta toimihenkilöiden yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta eivät ole johtaneet tulokseen Kannustalot Oy:ssä, Kuhmo Oy:ssä ja Pölkky Oy:ssä. Tämän vuoksi Ammattiliitto Pro on yhdessä Teollisuusliiton kanssa päättänyt työnseisauksesta ajalla 21.3.2022 klo 00.00–3.4.2022 kello 23.59 edellä mainituissa yrityksissä ellei neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta saavuteta ennen sitä. – Valtaosa mekaanisen metsäteollisuuden yrityksistä on jo sopinut yrityskohtaiset työehtosopimukset yhteistyössä Ammattiliitto Pron ja Teollisuusliiton kanssa. Pron lakon tavoitteena on saada samantasoiset sopimukset jäsenille myös näissä yrityksissä, Pro puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo. Toteutuessaan lakon piirissä...

Lue lisää

Luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto kannattavat venäläisen puuntuonnin kieltämistä ja fossiilienergiasta irtautumista

Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat osallistuneet kansainväliseen järjestöjen kannanottoon, jossa vaaditaan venäläisen puuntuonnin kieltämistä sekä rajaamista pois FSC- ja PEFC-sertifikaattien piiristä. Kannanoton on allekirjoittanut lähes 130 kansalaisjärjestöä.   “Puukaupalla rahoitetaan Putinin sotatoimia Ukrainassa. Kaikki mahdolliset pakotteet sotatoimia vastaan on otettava tässä tilanteessa käyttöön. Stora Enso näyttikin jo esimerkkiä todeten, että se on heidän eettinen velvollisuutensa. Suomen tulisi tehdä puukaupan lopettamisesta linjaus.”, sanoo Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen.  Nykyisillä tuotantotavoitteilla puuntuontikielto kasvattaisi Suomessa hakkuupainetta, joka on jo nykyisellään liian suuri. Tilannetta ei saa kuitenkaan käyttää syynä hakkuiden lisäämiselle Suomessa, vaan se tulee nähdä tilaisuutena miettiä puunkulutuksen kohtuullisuutta ja metsäteollisuuden kestävyyttä ylipäätään.   “Myös venäläisestä fossiilienergiasta, kuten...

Lue lisää

Turpeella huoltovarmuutta sodan luomassa epävarmuudessa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on yhdessä yössä muuttanut energiamarkkinoita. Venäjän energiapuun tuonnin vaikeutuessa tai loppuessa myös turvetta tarvitaan. Suomessa on syytä arvioida nopeasti uudelleen myös energiaturpeen mahdollisuudet, sillä pelkästään kotimaisella puulla syntyvää polttoainevajetta ei voida korvata.   Turpeen merkitys huolto- ja toimitusvarmuuden kannalta on yleisesti tunnustettu, vaikka ala onkin supistunut hallitsemattomasti turpeen tultua yhä kalliimmaksi polttoaineeksi päästöoikeuden hinnan ja turveveron noston seurauksena. Turvealalla on vielä jäljellä kyvykkyyttä ja resursseja: tuotantopinta-alaa on jäljellä, alan yrittäjiä löytyy eikä kaikkia koneita ole romutettu. Kotimaista turvetta voidaan käsillä olevassa akuutissa tilanteessa tuottaa kustannustehokkaasti ja varastoida useiksi vuosiksi aumoihin. Tuotannossa kuluvan polttoaineen energiamäärä on vähäinen suhteessa sillä...

Lue lisää

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset uudistuvat – muutokset näkyvät arjen metsätaloudessa

PEFC-sertifioitujen metsien hoidon ja käytön vaatimuksiin on tulossa monia uudistuksia. Koska PEFC kattaa 93 % talousmetsistä, on muutoksilla laaja vaikutus toimintaan suomalaissa metsissä. Uudistetut vaatimukset otetaan käyttöön kansainvälisen arvioinnin ja metsäalan toimijoiden koulutusten jälkeen syksyllä 2022. PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset on päivitetty laajassa työryhmässä, johon osallistui yli 60 organisaatiota. Myös Metsäteollisuus ry osallistui vaatimusten päivitykseen, joka toteutetaan aina viiden vuoden välein. − Metsäsertifioinnissa yhteensovitetaan ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita. Nyt toteutetussa päivityksessä tehtiin uudistuksia etenkin ekologisen kestävyyden vahvistamiseksi, toteaa kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo Metsäteollisuus ry:stä. Uudistetuissa vaatimuksissa muun muassa vesistöjen ja avosoiden suojakaistojen leveydet kaksinkertaistuvat, ja suojakaistoilla on sallittu ainoastaan jatkuvapeitteinen metsänkasvatus. Myös...

Lue lisää

Samiedun uusi metsäkone vahvistaa kestävämpää metsätaloutta

Moni ala kehittyy tällä hetkellä kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Tässä yksi esimerkki siitä. Metsäkonekuljettajaopiskelijat pääsevät harjoittelemaan taitojaan upouudella hakkuukoneella. Tammikuussa Samieduun hankittu Komatsu 901XC on ympäristöystävällisempi ja edustaa viimeisintä tekniikkaa hydrauliikassa, automatiikassa ja ergonomiassa. – Kehitämme koulutuksiamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja tarjoamme opiskelijoille oppeja uusimpien tekniikoiden parissa. Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden opeista on kestävän kehityksen huomioiminen työelämässä, metsä- ja teknologia-alojen toimialajohtaja Kirsi Kautonen kertoo. Uusi hakkuukone edistää kestävämpää metsätaloutta monin eri tavoin. Koneessa on vähäpäästöinen dieselmoottori ja automatiikalla ohjattava hydrauliikka, joka vähentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi koneen kahdeksanpyöräisyys vähentää maaperävaurioita pehmeillä pohjilla. – Koneen vähäpäästöinen dieselmoottori on varustettu urearuiskutuksella typen oksidipäästöjen minimoimiseksi, lisäksi koneessa...

Lue lisää

Pohjoismaissa metsien hiilivarasto kasvanut nopeammin kuin Kanadan ja Venäjän vähemmän hyödynnetyissä metsissä

Boreaalisten metsien hiilivarasto on kasvanut nopeammin Pohjoismaissa kuin Kanadan ja Venäjän vähemmän hyödynnetyissä metsissä, kertoo kansainvälisen tutkijaryhmän raportti. Hoitamattomien tai vain vähän hyödynnettyjen boreaalisten metsien hiilivarasto säilyy mutta ei kasva, koska metsäpalot aiheuttavat niissä merkittäviä hiilihäviöitä.  Tulos käy ilmi raportista, jossa analysoidaan kuuden pohjoisen havumetsävyöhykkeen maan YK:n ilmastosopimukselle raportoimia tietoja vuosilta 1990–2017. Tutkimus vertailee ensimmäistä kertaa metsien hiilivarannon kehitystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Kanadassa, Alaskassa (Yhdysvallat) ja Venäjällä.  Boreaaliset metsät muodostavat jopa 30 % maailman metsistä ja kattavat noin kymmenen prosenttia maailman maa-alasta. Laajamittaiset tutkimukset ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaihteluista eri aikoina osoittavat, että pohjoiset metsät ovat hiilinieluja eli ne sitovat enemmän...

Lue lisää

Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi viime vuonna

Maa- ja metsätalouden tuilla on ristiriitaisia ilmastovaikutuksia: tukijärjestelmiä tulisi kehittää ja uudistaa ohjausvaikutusten tehostamiseksi

Metsäteollisuuden vuosituotanto kasvoi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna kaikissa päätuoteryhmissä paperia lukuun ottamatta. Vaikka vuosi oli kokonaisuudessaan menestyksekäs, viimeisellä kvartaalilla paperin lisäksi mekaanisen metsäteollisuuden tuotantomäärien kasvu hiipui. Metsäteollisuus auttoi Suomen kansantaloutta nousemaan koronakuopasta. Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan sahatavaran, sellun, kartongin ja vanerin tuotantomäärät kasvoivat vuoden 2021 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Paperin tuotantomäärä sen sijaan laski. Sellun tuotanto kasvoi viime vuonna 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden viimeisen kvartaalin tuotanto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,1 prosenttia. Viime vuonna vahva kasvu jatkui myös sahatavaran tuotannossa. Sahatavaran tuotanto kasvoi 9,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Viimeisen neljänneksen tuotantomäärä jäi kuitenkin 5,6 prosenttia edellisvuoden...

Lue lisää