Euroopan komissio haluaa säädellä yksityikohtaisesti Suomen metsien käyttöä

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa piti kaikki kestävyyden ulottuvuudet tasapainoisesti huomioituina, kun hän toimi Euroopan metsästrategian raportoijana vuosina 2019-2020.

”Satojen tuntien työ tuotti tuolloin tulosta ja työ oli varsin onnistunut”, sanoo Sarvamaa.

Nyt ympäristöasiat ovat vahvasti Euroopan kommission agendalla.

”Yleinen kiinnostus ja paine metsiä kohtaan on vain jatkanut kasvuaan. Nyt kuulee kertomuksia, joiden mukaan metsien taloudellinen käyttö johtaisi vääjäämättä aina niiden ekologiseen ja sosiaaliseen tappioon.” sanoo Sarvamaa.

”Näen hyvin huolestuttavana kehityksen, jossa komissio etsii keinoja nostaa vaikuttavuuttaan metsäpolitiikassa eri lakialoitteiden keinoin. Näyttää siltä, että komissio tähtää hyvin yksityiskohtaiseen lakisäätelyyn, jolla tulisi olemaan vaikutusta kansalliseen ja paikalliseen metsänhoitoon”, sanoo Sarvamaa.

Suomalaisena Sarvamaa on pyrkinyt tuomaan ajatusta siitä, että kestävyyden kaikki neljä pilaria onnistutaan huomioimaan hyvin taloudellisessa metsänhoidossa.

”Metsiä voidaan hoitaa kestävästi. Myös metsätuotteiden kysyntä on kasvanut. Puu on kestävä raaka-aine.”, sanoo Petri Sarvamaa.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry