Huoltovarmuuskeskuksen johtaja: Huoltovarmuusmetsillä voitaisiin varmistaa energian saatavuutta

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Janne Känkäsen mukaan puuta voitaisiin varmuusvarastoida myös terminaaliverkoston avulla energiahuollon vahvistamiseksi. Känkänen puhui torstaina metsäalan valtakunnallisilla Metsäpäivillä Helsingissä.

”Puu on energiahuoltovarmuuden ytimessä”, Känkänen totesi Metsäpäivien lähes viidensadan hengen avajaisyleisölle torstaina Helsingin hotelli Clarionissa.

Toisin kuin muissa energiamuodoissa, metsäenergian huoltovarmuutta ei ole järjestetty. Känkäsen mukaan puuenergian resilienssiä on kuitenkin tavoitteena kasvattaa. Tarkastelussa on esimerkiksi, pystyttäisiinkö velvoitevarastointi ulottamaan bioperäisiin polttoaineisiin.

Ratkaisu voisi olla myös puuterminaaliverkostossa, jonka mahdollisuuksia Huoltovarmuuskeskus selvittää Känkäsen mukaan Suomen metsäkeskuksen kanssa.

”Puuta voitaisiin varmuusvarastoida tämän terminaaliverkoston avulla vähän samaan tapaan kuin nykyisin varastoidaan viljaa”, Känkänen sanoi.

Kolmantena keinona puun energiahuoltovarmuuden vahvistamiseksi Känkänen nosti esiin huoltovarmuusmetsät. Hän korosti idean olevan tarkasteltavana vasta alustavasti.

”Keskeinen kysymys siinä (huoltovarmuusmetsissä) on tietenkin viive, ennen kuin puu olisi energialaitoksella poltettavissa”, Känkänen sanoi.

Känkänen totesi Metsäpäivillä, että Suomen huoltovarmuus on hyvällä tasolla jopa muihin Pohjoismaihin verrattuna. Hän kuitenkin muistutti, että nykyiset monialaiset ja nopeasti muuttuvat kriisitilanteet haastavat varautumista jatkuvasti, ja lisäksi taustalla vaikuttavat pitkäkestoisemmat kehityskulut kuten ilmastonmuutos.

”Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat tuoda ääri-ilmiöiden kautta huoltovarmuuskysymyksiä.”

Känkänen totesi, että kaikista polttoaineista tulee lähitulevaisuudessa olemaan niukkuutta varautumisesta huolimatta. Niukkuus näkyy myös korkeampina hintoina.

Känkänen kannusti Metsäpäiville kokoontunutta metsäalaa huolehtimaan osaamisestaan ja työvoiman riittävyydestä. Hänellä oli viesti myös metsänomistajille.

”Metsänomistajat voivat tietenkin tehdä energiahuoltovarmuuden eteen paljon esimerkiksi varsin suuren harvennusrästin hoitamisessa. Sitä kautta saadaan puuta liikkeelle ja kohennettua lämpöhuollon huoltovarmuutta vahvasti.”

Valtakunnalliset Metsäpäivät järjestetään jo 93. kerran. Asiantuntijatapahtuman tämän syksyn pääteemana on metsien monipuolinen kestävä käyttö mutta myös kestävyyden murros. Tapahtuman järjestää Suomen Metsäyhdistys yhdessä kolmenkymmenen kumppanin kanssa.

Suomen Metsäyhdistys ry