Nuorten mielestä metsät ovat entistä tärkeämpiä – talous ja ympäristö korostuvat yhtä aikaa

Metsäpalojen valvontalennolla pakkolasku Pohjois-Pohjanmaalla

Suomalaisten nuorten suhtautuminen metsän hyödyntämiseen on aiempaa myönteisempää, mutta ympäristöstä huolehtimiselle annetaan samalla entistä suurempi painoarvo, ilmenee uudesta Nuorten metsäbarometristä.

Tutkimuspäällikkö Jussi Westinen Taloustutkimus Oy:sta sanoo, että metsät ovat tulleet hyvin monin eri tavoin tärkeämmiksi nuorille.

”Korona-aikana nuoret ovat muun väestön tapaan liikkuneet enemmän metsissä. Kasvaneet huolet taloudesta ovat todennäköisesti saaneet nuoret arvostamaan metsäalaa entistä enemmän työllistäjänä, ja huoli ilmastonmuutoksesta näkyy metsien yleisarvostuksessa, Westinen toteaa.

Nuorten metsäbarometri toteutettiin viimeksi vuonna 2019. Tutkimuksen mukaan nuorista entistä useampi on nyt sitä mieltä, että metsien tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden ylläpito. Tätä mieltä oli 85 prosenttia nuorista.

Samalla noin kolme neljännestä (73 prosenttia) katsoi, että metsiä hoidetaan Suomessa hyvin. 68 prosenttia näki, että metsien hoidolla on turvattava puunsaanti metsäteollisuudelle ja sen jalostamille tuotteille.

”Metsästä on nuorten mielestä tärkeää saada työtä ja tuloa, mutta samalla on välttämätöntä torjua luontokatoa ja ilmastonmuutosta. Nuorille suhtautuminen metsiin on sekä että -kysymys”, Westinen sanoo.

Nuorisoviestinnän johtava asiantuntija Sirpa Kärkkäinen Suomen Metsäyhdistyksestä sanoo, että metsäalalla on käynnissä suuri eri toiveiden yhteensovitustehtävä.

”Metsien harteille lasketaan yhä enemmän taakkaa. Metsäalan on pohdittava tarkasti, miten eri intressit ratkaistaan kaikkia, myös nuorta sukupolvea, tyydyttävällä tavalla”, Kärkkäinen kysyy.

Metsäalaan kytkeytyy nuorten mielestä myös toivo paremmasta tulevaisuudesta. Noin kolme neljästä nuoresta (73 prosenttia) katsoo, että metsäala tarjoaa työtä vastuullisella alalla.

Näin ajattelevien määrä on noussut kolmessa vuodessa 15 prosenttiyksikköä. Yli puolet (61 prosenttia) näkee, että metsäalan työt tarjoavat mahdollisuuden hidastaa ilmastonmuutosta.

Nuorten mielestä puuta voi käyttää mieluiten huonekaluihin ja sisustukseen, puurakentamiseen, puupohjaisen muovin valmistamiseen, korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja tekstiilikuitujen valmistamiseen.

”Nuoret käyttäisivät puuta mieluiten korkean jalostusasteen tuotteisiin. Vastauksista voi näkyä aktiivinen tiedottaminen puunkäytön uusista mahdollisuuksista ”, Sirpa Kärkkäinen toteaa.

Nuorten metsäbarometrin on tehnyt Taloustutkimus Suomen Metsäyhdistyksen tilauksesta. Tutkimuksessa haastateltiin 506 nuorta, jotka ovat iältään 15–25-vuotiaita. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 4,5 prosenttia.

Metsäbarometrin tulokset julkaistiin valtakunnallisilla Metsäpäivillä Helsingin Jätkäsaaressa hotelli Clarionissa perjantaina 28.10.2022 kello 9.00. Metsäpäivät järjestää Suomen Metsäyhdistys.

Nuorten metsäbarometrin rahoittivat Aili ja Yrjö Rasin säätiö sekä Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Metsämiesten Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi

Suomen Metsäyhdistys ry