Puustoa kaadetaan turvallisuussyistä Ruotsinkylän tutkimusmetsässä

Ruotsinkylän

Ruotsinkylän tutkimusmetsässä poistetaan kaatuessaan tonteille tai tielle ulottuvia puita. Tämän turvallisuusriskin aiheuttavan puuston poistaminen on tärkeää alueen asukkaille.

Metsähallitus kertoi 28.2. verkkosivuilla sekä lähialueen asukkaille jaetulla tiedotteella, että Ruotsinkylän tutkimusmetsässä Tuusulassa toteutetaan hoitotoimenpiteitä ja harvennushakkuita maaliskuussa. Hakkuisiin sisältyy vaarallisen puuston poistoa yhteensä kolmella pienellä asutukseen rajautuvalla kohteella, yhteensä noin hehtaarin alueella. 

− Turvallisuusriskiksi arvioitu puusto poistetaan asutuksen lähettyviltä. Alueen asukkailta on tullut toiveita vaarallisten puiden poistamiseksi, kertoo tiimiesimies Ilkka Korhonen

Turvallisuuden vuoksi alueella liikkuvia pyydetään olemaan lähestymättä työkoneita. 

Lähde: ePressi