Stora Enson FSC-ryhmä tuplaantui vuoden aikana

Metsänomistajat ovat entistä kiinnostuneempia FSC-metsäsertifioinnista. Stora Enson FSC-ryhmä kasvoi viimeisen vuoden aikana kaksinkertaiseksi, kun metsänomistajat eri puolilta Suomea liittivät omia metsiään FSC-ryhmään. Puusta tehdyssä tuotteessa oleva FSC-merkki takaa kuluttajille, että raaka-aine on hankittu vastuullisesti hoidetuista metsistä.

– FSC-sertifiointi tuntuu puhuttelevan hyvin monenlaisia metsänomistajia, mutta usein yhteisenä nimittäjänä on aktiivinen ote metsien omistamiseen. Joillekin suurin syy olla mukana on taloudellisen tuoton ja puun kysynnän paraneminen, toisille taas metsätalouden ympäristöarvojen edistäminen, kertoo Stora Enso Metsän yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila.

Stora Enson FSC-ryhmässä on nyt yli 300 metsänomistajajäsentä ja yhteensä 1400 metsätilaa, jotka käsittävät noin 60 000 hehtaaria metsää. Metsänomistajien määrä ryhmässä on kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Tavallisesti ryhmään liitettävä metsäomaisuus on kooltaan viidenkymmenen ja muutaman sadan hehtaarin välillä. Stora Enson FSC-ryhmän jäseniä löytyy tällä hetkellä eniten Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakunnista. Paikkakuntalistalla ykkössijaa pitää Joensuu.

– FSC-sertifiointi on metsänomistajalle vastuullisen metsänhoidon työkalu. FSC-standardissa kiinnitetään erityishuomiota luonnon hyvinvointiin ja monimuotoisuuteen. Samalla Stora Enso maksaa sertifioidusta puusta metsänomistajalle korkeampaa hintaa. Ryhmäämme kuuluvat metsänomistajat ovat olleet sertifiointipalveluumme erittäin tyytyväisiä, toteaa FSC-ryhmän vetäjänä toimiva kehityspäällikkö Janne Yrjönen.

Kun metsänomistaja hankkii metsälleen sertifioinnin, sen puusta voidaan valmistaa FSC-merkillä varustettuja tuotteita – esimerkiksi pahvipakkauksia tai paperia. Kaupan hyllyllä FSC-leima kertoo puolestaan kuluttajalle, että tuotteen tai pakkauksen raaka-aine on peräisin vastuullisesti hoidetuista metsistä.

– Yhtiömme tuotteista suuri osa viedään maihin, joiden kuluttajat eivät välttämättä tiedä suomalaisesta metsänhoidosta. Sertifiointi tuo luottamusta, kun voimme osoittaa tuotteen alkuperän. Maailmalla FSC-sertifioitujen tuotteiden menekki on kasvanut, minkä vuoksi sertifioidulle puulle on kysyntää myös Stora Enson tehtailla. Kysynnän ennustetaan jatkuvan edelleen, Kallio-Mannila sanoo.

Metsien sertifiointi Stora Enson kautta on helppoa eri puolilla Suomea. Lisäksi liittyminen FSC-ryhmään on metsänomistajalle maksutonta. Suomessa on kaksi metsäsertifiointijärjestelmää: FSC ja PEFC. Suomen metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioituja. Stora Enso suosittelee metsänomistajille metsän tuplasertifiointia eli hankkimaan PEFC-sertifioinnin lisäksi FSC-sertifikaatin.

Lähde: STT Info