Street 238,52 tempor
Donec ultricies mattis nulla.

Metsänhoitoyhdistykset parantavat metsänomistajien tiedonsaantia metsätuhoista tekoäly palvelulla

metsänhoito

Metsänhoitoyhdistykset ottaa käyttöön tekoälyyn, koneoppimiseen ja avoimeen satelliittidataan perustuvan palvelun, joka tunnistaa metsien terveyteen ja myrskytuhoihin liittyviä muutoksia metsässä. Tekoälyalvelu lisätään uusina karttatasoina yhdistysten toiminnanohjausjärjestelmä LeafPointiin. Metsien terveys -aineisto on saatavilla kesä-heinäkuun vaihteessa ja myrskytuhot elokuussa. Aineistot kattavat koko Suomen. Metsien terveys -karttataso näyttää hyönteistuhoista kärsivät metsät ja myös riskikohteet, joissa puut eivät vielä ole kuolleet, mutta riski tälle on korkea. Uudet karttatasot auttavat metsäasiantuntijoita havainnoimaan metsätuhoja ja kohdentamaan metsänhoitotoimenpiteitä oikea-aikaisesti oikeisiin paikkoihin. Myrskytuhot ja hyönteistuhokohteiden nopealla korjuulla voidaan vähentää puuston arvon menetystä ja vähentää tuhojen laajentumista tai tuhon seurausvaikutuksia. Näin palvelu auttaa metsänhoitoyhdistyksiä turvaamaan metsänomistajien metsien elinvoimaisuutta. Satelliittidataa hyödyntämällä...

Lue lisää

Suomalainen metsä ja sen tulevaisuus eurooppalaisessa Suomessa

Suomalainen metsä on olennainen osa kansallista identiteettiämme. Se tarjoaa paitsi taloudellista hyötyä, myös virkistys- ja hyvinvointipalveluita. Metsät ovat myös tärkeitä hiilinieluja ja niillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsäteollisuuden merkitys Suomelle Metsäteollisuus on yksi Suomen talouden kulmakivistä. Se työllistää suoraan ja välillisesti tuhansia ihmisiä ja on merkittävä vientitulojen lähde. Suomen metsäteollisuuden johtavat yritykset ovat listattuina pörssissä, ja ne ovat merkittäviä toimijoita globaalissa metsäteollisuudessa. Tässä on viisi merkittävää metsäteollisuuden osaketta Suomessa (tilanne syyskuussa 2021): UPM-Kymmene Oyj: UPM on yksi maailman johtavista metsäteollisuusyrityksistä, jolla on laaja tuotevalikoima, joka sisältää muun muassa paperia, sellua ja pakkausmateriaaleja. Stora Enso Oyj: Stora Enso on maailmanlaajuinen...

Lue lisää