Street 238,52 tempor
Donec ultricies mattis nulla.

AKT:n lakosta aiheutumassa suuret menetykset metsäteollisuudessa – toimimatonta työrauhajärjestelmää uudistettava

puukauppa

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on ilmoittanut lamauttavansa Suomen viennin 28.12. järjestämällään työtaistelulla. Lakko aiheuttaa suhteetonta haittaa metsäteollisuudelle ja koko Suomelle. Metsäteollisuus pitää toimia täysin kohtuuttomina ja jälleen uutena osoituksena työrauhalainsäädännön uudistustarpeesta. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n tänään ilmoittama tukilakko pysäyttää maamme satamat päiväksi tiistaina 28.12. Töiden lakkaaminen satamissa tietää metsäteollisuudessa merkittävää vientitulojen menetystä. Metsäteollisuus pitää AKT:n toimintaa vastuuttomana ja lakosta aiheutuvia haittoja suhteettomina. Lakot aiheuttavat välittömän haitan lisäksi myös pidempiaikaista mainehaittaa, josta metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja koko Suomen kansantalous kärsivät. – Satamatoiminnan pysähtyminen aiheuttaa merkittäviä haittoja kaikille suomalaisille vientiyrityksille. Vientikuljetusten häiriintyminen ei ainoastaan aiheuta tilapäistä haittaa, vaan se voi...

Lue lisää

Kysely: Lähes yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa metsiemme omistuksen säilyvän Suomessa – avoimempaa keskustelua metsänhoidosta kaivataan

Metsäpalojen valvontalennolla pakkolasku Pohjois-Pohjanmaalla

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn mukaan selkeästi yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että Suomessa sijaitsevien metsien omistamisen tulisi säilyä jatkossakin suomalaisilla. Arjen Katsaus -kyselyssä syyskuussa 2021 suomalaisilta kysyttiin metsien omistamisesta. Suomalaiset ovat selkeästi sitä mieltä, että suomalaisten metsien omistamisen tulisi säilyä suomalaisilla. Lähestulkoon yhdeksän kymmenestä (87 prosenttia) ajattelee näin. Vastaajista 62 prosenttia on täysin, 25 prosenttia kertoo olevansa jokseenkin tätä mieltä. – Tämä on selkeä viesti siitä, että suomalaiset arvostavat sitä, että kotimaassa sijaitseva metsä säilyy suomalaisessa omistuksessa. Olemme myös alueellisena yhtiönä huolestuneita siitä, että metsäomaisuutemme valuisi ulkomaille ja metsäomaisuutemme pirstoutuisi, LähiTapiolan metsätalousliiketoiminnan johtava asiantuntija Marika Makkonen kertoo. Metsän pirstoutuminen pieniin alueisiin...

Lue lisää

Liito-oravalle sopivia elinympäristöjä mallinnettu kartoille

Metsäpalojen valvontalennolla pakkolasku Pohjois-Pohjanmaalla

Luonnonvarakeskus (Luke) on mallintanut liito-oravalle sopivia elinympäristöjä. Työn tuloksena syntyneet kartat on julkaistu Laji.fi-palvelussa. Mallinnuksessa hyödynnettiin paikkatietoa liito-oravan esiintymisestä Suomessa ja valtakunnan metsien inventoinnin metsäaineistoa. Karttoja voi käyttää esimerkiksi aluesuunnittelun tukena. Lukessa mallinnettiin liito-oravan elinympäristöjä kuvaavia tekijöitä, ja työn tulokset julkaistiin ennustekarttoina. Ennustekartat perustuvat tilastollisiin mallinnusmenetelmiin, ja kartat ennustavat liito-oravalle sopivia elinympäristöjä lajin koko esiintymisalueella Suomessa. Ennusteen arvo on laskettu jokaiselle ruudulle ja pyöristetty kokonaislukuun välillä 0–100.  Ennustekarttoja voi käyttää aluesuunnittelun tukena, mutta ne eivät sovellu esimerkiksi liito-oravan esiintymisen tai yksilömäärän arviointiin. Tarkempi käsitys liito-oravan esiintymisestä tietyllä alueella saadaan vasta huolellisten maastoinventointien avulla. ”Ennustekartat eivät kuvaa liito-oravan esiintymistä, vaan elinympäristöjä,...

Lue lisää