Street 238,52 tempor
Donec ultricies mattis nulla.

Metsä Tissue selvitti WC-paperin hiilijalanjäljen: laadukas ja pehmeä paperi on myös ympäristöystävällistä

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Tissue selvitti yhteistyössä AFRYn kanssa kahdeksalla Euroopan tehtaallaan WC-paperin hiilijalanjäljen ja mitkä ovat ensikuituisten ja kierrätyskuituisten wc-paperien hiilijalanjälkien erot. Metsä Tissue valmistaa pehmopaperituotteita ensi- ja kierrätyskuidusta. Yhtiön laskemien tuotteiden kohdalla ensikuidusta valmistetulla WC-paperirullalla on kierrätyskuituista rullaa viidenneksen alhaisempi hiilijalanjälki. Metsä Tissue on yksi suurista eurooppalaisista pehmopaperinvalmistajista, jolla on tuotantoa viidessä maassa kahdeksalla pehmopaperitehtaalla. Ensikuidusta valmistetut pehmopaperit, kuten Lambi-brändin tuotteet ja niiden valmistaminen lähellä markkinoita ovat keskeinen osa yhtiön strategiaa ja ensikuidun käyttöä lisätään pehmopaperituotannossa. Tällä hetkellä reilu puolet raaka-aineesta on ensikuitua. ”Hiilijalanjälkitarkasteluamme innoitti paitsi se, että kierrätyskuitutuotteet mielletään usein paremmaksi vaihtoehdoksi ympäristön kannalta, myös kierrätysmateriaalin jatkuvasti kasvavat saatavuus- ja...

Lue lisää

Etla: Metsäteollisuus, autojen akut sekä muu sähkö- ja elektroniikkateollisuus vauhdittavat Suomea ylös koronakuopasta, palveluissa vielä kysymysmerkkejä

Suomen talouskasvu saa tänä vuonna lisää vauhtia metsäteollisuudesta, kun puutuoteteollisuuden viennin määrä kasvaa noin 15 prosenttia ja paperiteollisuuden 10 prosenttia. Myös sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotoksen määrä kasvaa selvästi sekä tänä että ensi vuonna. Etlan tänään julkaisemasta Toimialakatsauksesta ilmenee, että lukuisat alat Suomessa ovat nyt kasvu-uralla. Hotelli- ja ravintola-alalla elpyminen on voimakkainta ensi vuonna, mutta toipuminen kestää vielä vuoteen 2023. Epävarmuutta elpymiseen tuo pandemian mahdollinen paheneminen uudelleen. Syyskuun Suhdanne-ennusteessa Etla ennusti Suomen bkt:n kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia. Koko tehdasteollisuuden tuotos kasvaa ennusteen mukaan tänä vuonna neljä prosenttia ja ensi vuonna kolme prosenttia. Vastaavasti tehdasteollisuuden arvonlisäys...

Lue lisää

Saamelaiskäräjät esittää ennaltaehkäisevien toimenpiteiden käynnistämistä tulevan talven porotuhojen välttämiseksi

Saamelaiskäräjät esitti 18.11.2021 maa- ja metsätalousministeriölle ennaltaehkäisevien toimenpiteiden pikaista suunnittelua ja käynnistämistä, jotta tulevan talven porotuhot voidaan välttää. - Olemme huolissamme siitä, että talven 2019-2020 kaltaiset poikkeukselliset olosuhteet koittavat uudelleen tämän talven aikana. Tästä on viitteitä saamelaisten kotiseutualueella. Monissa paikoissa on kova kantohanki jo tähän aikaan vuodesta, sää vaihtelee nopeasti plussakeleistä kireisiin pakkasiin, ja porot ovat lähteneet vaeltamaan rauhattomasti, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso. Talven 2019-2020 poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi aiheutuneista porotuhoista ei ole maksettu vielä korvauksia poronhoitajille. Syksyn 2019 ja talven 2019-2020 sää- ja lumiolosuhteet olivat Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan täysin poikkeukselliset ja poronhoidolle erityisen vaikeat. - Tilanteesta tekee erityisen vaikean...

Lue lisää

Vuoden metsäasiantuntija on Pasi Parviainen

Meton hallitus on valinnut Vuoden Metsäasiantuntijaksi Pasi Parviaisen Ruokolahdelta. Parviainen on koulutukseltaan metsätalousinsinööri (AMK) ja työskentelee metsäasiantuntijana Stora Ensolla. Työnsä ohella hän toimii noin 110 metsäasiantuntijan työsuojeluvaltuutettuna ja edistää työsuojeluorganisaation kautta noin 500 henkilön työsuojelua. Parviainen on aktiivinen selvittämään henkilöstöltä tulleita työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä asioita.Meton ”Työssä Uupunut” YouTube-videolla hän kertoi rohkeasti oman kokemuksensa kautta työuupumukseen johtavista syistä sekä selviytymiskeinoja työelämään paluuseen. Hänet valittiin STTK:n Vuoden Työsuojeluvaltuutetuksi syksyllä 2020.Hän opiskeli viime vuonna omakustanteisesti Työhyvinvointipäällikön koulutusohjelmassa parantaakseen osaamistaan työhyvinvoinnin saralla. Opinnäytetyönsä hän teki etätyön johtamisesta luottamusmiehen näkökulmasta, ja on toiminut asiantuntijana Meton tilaisuuksissa ja koulutuksissa. - Pasi Parviainen on henkilö, joka aidosti välittää...

Lue lisää

EU-komissiolta ehdotus metsäkadon pysäyttämiseksi – hallinnollisen taakan vähentäminen varmistettava jatkotyössä

EU-komissio esittää toimia globaalin metsäkadon ja metsien tilan heikentymisen vähentämiseksi. Metsäteollisuus pitää metsäkadon vastaisia toimia tärkeänä ja muistuttaa, että kestävä metsätalous ei aiheuta metsäkatoa. Metsäteollisuus on sitoutunut globaalien metsäsertifiointijärjestelmien vaatimuksiin. Jatkossa on varmistettava näiden järjestelmien painoarvo, kun osoitetaan että metsätalous on kestävää eikä toiminta aiheuta metsäkatoa. Euroopan komissio on tänään 17.11. ehdottanut toimia EU-kulutuksen aiheuttaman globaalin metsäkadon vähentämiseksi. Asetusehdotuksen mukaan EU:n markkinoilla ei saisi myydä tuotteita, joiden tuotanto on aiheuttanut metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä. Metsäkato nostettiin vahvasti esiin myös YK:n ilmastokokouksessa Glasgow’ssa. Metsäteollisuus pitää metsäkadon vastaisten toimien globaalia tehostamista tärkeänä sekä ilmastonmuutoksen että luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. 80 prosenttia globaalista...

Lue lisää

Stora Enson turvallisuusviikko näkyy metsässä ja puuterminaaleissa

Stora Enson turvallisuusviikko näkyy metsässä ja puuterminaaleissa

Stora Enson uusiutuvien tuotteiden tarina alkaa metsästä – samoin turvallisuusajattelun. Erityisesti korjuutyömailla ja puukuljetuksissa turvallisuus on etusijalla kaikessa tekemisessä. Ennen kuin yhtäkään puuta on sahattu tai kuljetettu metsästä tehtaalle, turvallisuutta on mietitty jo moneen otteeseen. Stora Enso viettää maailmanlaajuista turvallisuusviikkoa 8.–12.11.2021 ja se näkyy paitsi tehtailla ja toimistoissa, myös yhtiön metsätyömailla ympäri Suomen. Stora Enson turvallisuusviikon teemana on ”Turvallisuus alkaa minusta”. ”Teemaviikolla tuomme turvallisuutta esille monella eri foorumilla. Stora Enson henkilöstöä osallistuu turvallisen ajon koulutukseen, järjestämme paikallisten sopimusyrittäjien kanssa turvallisuuskeskusteluita korjuu- ja metsänhoitotyömailla, ja tehtaiden puuterminaaleissa puolestaan jututamme puutavara-autojen kuljettajia liikenneturvallisuudesta ja henkilösuojainten merkityksestä. Turvallisuus koostuu pienistä arkisista teoista, joissa...

Lue lisää

Metsähallitus hyödyntää tekoälyä monikäyttömetsien toimenpidesuunnittelussa

Metsähallitus ottaa käyttöön tekoälyn tuottamat puutavaralajiennusteet. Kyseessä on ensimmäinen tekoälyllä tuotettu aineisto, jota hyödynnetään monikäyttömetsien toimenpidesuunnittelussa.  Metsähallitus Metsätalous Oy:n suunnittelijat saavat tänä syksynä käyttöönsä tekoälyn tuottamat puutavaralajiennusteet. Ennusteet ovat ensimmäinen tekoälyn tuottama aineisto, jonka avulla pyritään tehostamaan monikäyttömetsien toimenpidesuunnittelua ja helpottamaan suunnittelijan työtä. -    Metsähallituksen monikäyttömetsissä suunnittelijoiden on otettava huomioon samanaikaisesti monia eri näkökohtia, ja suunnittelussa tarvittavan taustatiedon määrä on kasvanut. Tekoälyn avulla halutaan vähentää metsässä tehtäviä mittauksia ja vapauttaa suunnittelijan työpanosta entistä enemmän muihin suunnittelun osa-alueisiin kuten monimuotoisuuden huomioimiseen ja sidosryhmien osallistamiseen, kertoo Metsähallituksen metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen. Puutavaralajiennustetta käytetään hakkuusta kertyvän puutavaralajijakauman arviointiin. Tarkemmilla puutavaralajiennusteilla on merkittävä vaikutus...

Lue lisää

Yhteismetsä sopii monenlaiselle metsänomistajalle

LähiTapiola on perustanut ensimmäisenä finanssialan toimijana yhteismetsän. Yhteismetsä on metsäomistamisen ja -sijoittamisen muoto, jossa yhteismetsään liittyneet osakkaat omistavat metsän yhdessä omistusosuuksiensa mukaisesti. Kokosimme faktat, kenelle yhteismetsä sopii. Yhteismetsä saattaa olla sopiva metsäomistamisen muoto sinun metsäomaisuudellesi, jos et halua itse tehdä metsätöitä ja muutenkin metsänhoito tuntuu vieraalta. Jos metsään ei ole sen kummoisempaa tunnesidettä, saattaa metsätilan liittäminen yhteismetsään olla järkevä, mutta myös taloudellinen vaihtoehto. – LähiTapiola Yhteismetsä sopii etenkin sellaiselle metsänomistajalle, joka ei osaa, ehdi tai halua hoitaa metsäänsä. Kun metsää ei hoida aktiivisesti, ei se tuota niin hyvin kuin ajallaan ja oikeilla toimenpiteillä hoidettu metsä. Arvioidemme mukaan Suomessa on heikosti...

Lue lisää

Puukauppa käy edelleen hyvin

Maa- ja metsätalouden tuilla on ristiriitaisia ilmastovaikutuksia: tukijärjestelmiä tulisi kehittää ja uudistaa ohjausvaikutusten tehostamiseksi

Puukauppaa on käyty tammi-lokakuussa vilkkaammin kuin viime vuoden vastaavana aikana. Syksyn puukauppavauhti on ollut kahden edellisen vuoden tasolla. Metsätalouden harjoittamista haastetaan nyt laajasti. Esimerkiksi uuteen maankäyttö- ja rakennuslakiin esitetyt viherrakennevaatimukset vaikeuttaisivat metsien talouskäyttöä. Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-lokakuussa puuta yksityismetsistä 30,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 36 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Myös viiden vuoden keskiarvoon verrattuna kasvua on 13 prosenttia. Tammi-lokakuussa tukkien ostomäärä oli 15 miljoonaa kuutiota, eli 58 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kuitupuun ostomäärä oli 14,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Raakapuukustannukset ovat edelleen korkealla tasolla Havutukkien kantohinnat olivat...

Lue lisää

Finn­fund käyn­nis­tää kan­sain­vä­li­sen met­säa­loit­teen – ta­voit­tee­na si­joit­taa 500 mil­joo­naa dol­la­ria Af­ri­kan kes­tä­vään met­sä­ta­lou­teen

Suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund on käynnistänyt yhdessä kolmen muun sijoittajan kanssa aloitteen, jonka tavoitteena on lisätä rahoitusta ilmastonmuutosta hillitsevälle, kestävälle metsätaloudelle Saharan eteläpuolisen Afrikassa. Tavoitteena on koota 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria sijoituksia seuraavan 3–5 vuoden aikana. Aloite julkistettiin tänään Glasgow’n ilmastokokouksen yhteydessä. Finnfundin lisäksi mukana ovat Ison-Britannian kehitysrahoittaja CDC Group, Norjan kehitysrahoittaja Norfund sekä sijoitusyhtiö New Forests. Yhteistyön tavoitteena on lisätä rahoitusta toiminnalle, joka tukee vastuullisten ja tehokkaiden metsänhoidon käytäntöjen kehittämistä sekä jäljellä olevien luonnonmetsien suojelua,lisää kestävästi istutusmetsiä, yhteisömetsiä sekä metsien ennallistamishankkeita Afrikassa,edistää sellaisten luontopohjaisten ilmastoratkaisujen kehittämistä, jotka auttavat estämään metsäkatoa ja suojelemaan Afrikan luontopääomaa,lisää niin sanottuja vihreitä työpaikkoja,...

Lue lisää