Finn­fund käyn­nis­tää kan­sain­vä­li­sen met­säa­loit­teen – ta­voit­tee­na si­joit­taa 500 mil­joo­naa dol­la­ria Af­ri­kan kes­tä­vään met­sä­ta­lou­teen

Suomalainen kehitysrahoittaja ja vaikuttavuussijoittaja Finnfund on käynnistänyt yhdessä kolmen muun sijoittajan kanssa aloitteen, jonka tavoitteena on lisätä rahoitusta ilmastonmuutosta hillitsevälle, kestävälle metsätaloudelle Saharan eteläpuolisen Afrikassa. Tavoitteena on koota 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria sijoituksia seuraavan 3–5 vuoden aikana. Aloite julkistettiin tänään Glasgow’n ilmastokokouksen yhteydessä.

Finnfundin lisäksi mukana ovat Ison-Britannian kehitysrahoittaja CDC Group, Norjan kehitysrahoittaja Norfund sekä sijoitusyhtiö New Forests.

Yhteistyön tavoitteena on lisätä rahoitusta toiminnalle, joka

  • tukee vastuullisten ja tehokkaiden metsänhoidon käytäntöjen kehittämistä sekä jäljellä olevien luonnonmetsien suojelua,
  • lisää kestävästi istutusmetsiä, yhteisömetsiä sekä metsien ennallistamishankkeita Afrikassa,
  • edistää sellaisten luontopohjaisten ilmastoratkaisujen kehittämistä, jotka auttavat estämään metsäkatoa ja suojelemaan Afrikan luontopääomaa,
  • lisää niin sanottuja vihreitä työpaikkoja, parantaa ihmisten toimeentuloa sekä tukee vastuullista ja osallistavaa talouskasvua maaseudun yhteisöissä koko Saharan eteläpuolisen Afrikan alueella.

Yhteistyö perustuu mukana olevien tahojen pitkälle kokemukselle ja sitoutumiselle kestävän metsätalouden kehittämiseen ja rahoittamiseen Afrikassa.

”Kestävä metsätalous on keskeinen keino taistelussa metsäkatoa ja ilmastonmuutosta vastaan. Meillä Finnfundissa vastuullisten metsäyhtiöiden rahoittaminen on jo pitkään ollut yksi pääsektoreistamme. Luonto- ja ilmastohyötyjen lisäksi kestävä metsätalous voi parantaa merkittävästi ihmisten elintasoa. Tämä korostuu erityisesti Afrikassa”, sanoo Finnfundin toimitusjohtaja Jaakko Kangasniemi.

”Afrikan metsätaloudella on suuri kasvupotentiaali. Muiden kehitysrahoittajien ja New Forestsin kanssa tehtävän yhteistyön kautta voimme vaikuttaa siihen, että kaikki tämä potentiaali saadaan käyttöön”, Kangasniemi lisää.

”Me uskomme, että vastuulliset investoinnit kestävään metsätalouteen auttavat säilyttämään Afrikan rikasta luontoa. Samalla ne ovat keskeinen keino ilmastohätätilan ratkaisemisessa sekä hyvinvoinnin ja vihreiden työpaikkojen luomisessa maaseudun yhteisöille. Kuten jokainen ilmastokokous osoittaa, yhteistyö on ilmastotekojen ytimessä. Olemme nyt koonneet yhteen merkittävää osaamista, ja tavoitteenamme on saada jatkossa myös muita edelläkävijöitä mukaan”, sanoo CDC Groupin toimitusjohtaja Nick O’Donohue.

Afrikan metsät ovat koko maailmalle tärkeitä

Jopa 17 prosenttia maailman metsistä ja 20 maailman trooppisista metsistä sijaitsee Afrikassa. Näitä tärkeitä ekosysteemejä uhkaavat kuitenkin metsäkato ja biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Syynä on erityisesti talouskasvun ja väestönkasvun aiheuttama kasvava puutavaran tarve. Siksi puutavaratuotannon vastuullisuuden lisäämisellä sekä metsätalouden ja muun luontoon vaikuttavan toiminnan vastuullisten käytäntöjen kehittämisellä on tärkeä tehtävä ilmastonmuutokset hillitsemisessä sekä luontoarvojen vaalimisessa Afrikassa.

Finnfund perustajaksi metsäsijoittajien yhteisöön

Glasgow’n ilmastokokouksessa perustettiin myös Yhdysvaltain johdolla uusi julkisten ja yksityisten sijoittajien yhteisö The Forest Investor Club. Sen tavoitteena on vauhdittaa investointeja kestävään metsätalouteen. Finnfund on yksi yhteisön 16 perustajajäsenestä, joihin kuuluvat myös esimerkiksi Apple ja Goldman Sachs.

Lähde: News Cision