Street 238,52 tempor
Donec ultricies mattis nulla.

Suomalainen metsä – miten se eroaa Keski-Euroopan metsistä

metsänhoito

Suomalaisen metsän erityispiirteet Suomalainen metsä on monimuotoinen ekosysteemi, joka kattaa noin 75% Suomen pinta-alasta. Metsätyyppejä on monia, kuten kangasmetsät, lehtometsät ja korvet. Suomalaiselle metsälle on tyypillistä havupuiden, erityisesti männyn ja kuusen, suuri osuus. Lehtipuita, kuten koivua ja haapaa, esiintyy myös, mutta vähemmässä määrin. Toinen erityispiirre on vuodenaikojen vaihtelu, joka vaikuttaa metsän elämään merkittävästi. Talvella lumipeite ja pakkaset hallitsevat, kun taas kesällä valoisa ja lämmin kausi mahdollistaa kasvun ja eläinten lisääntymisen. Tämä vuorottelu luo omanlaisensa dynamiikan metsäekosysteemiin. Kasvillisuus ja eläimistö Suomalaisessa metsässä kasvaa monia eri kasvilajeja, jotka ovat sopeutuneet pohjoiseen ilmastoon. Metsäaluskasvillisuus on monimuotoista, ja siellä voi nähdä esimerkiksi mustikan, puolukan...

Lue lisää