Street 238,52 tempor
Donec ultricies mattis nulla.

Puukauppa kävi viime vuonna vilkkaana – myyjän pitää ilmoittaa puun myyntitulot verotuksessa

Verohallinto muistuttaa, että viime vuonna puita myyneiden pitää ilmoittaa tulot metsätalouden veroilmoituksella tänä keväänä. Myös puukaupan arvonlisäverot on ilmoitettava ja maksettava.  Puusta on maksettu hyvää hintaa viime vuonna aiempiin vuosiin verrattuna.  – Metsänomistajat ovatkin siksi tehneet ahkerasti puukauppoja. Odottelemme Verohallinnossa tänä vuonna metsäveroilmoituksia sellaisiltakin, jotka eivät ole puunmyyntituloja ilmoittaneet useampaan vuoteen, ylitarkastaja Kari Pilhjerta Verohallinnosta kertoo.   Puun myyntitulona verotetaan tulo, jonka on saanut omasta metsästään myymästä puutavarasta. Myyty puutavara voi olla esimerkiksi  tukkeja, pylväitä tai kuitupuuta, halkoja, pilkkeitä, hakkeita tai muuta energiapuuta, joulupuuta ja koristehavuja.  Puun myynnistä saatu tulo on metsätalouden pääomatuloa. Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan...

Lue lisää

Yhteismetsien kasvu jatkuu: pinta-ala jo yli 800 000 ha

Yhteismetsien kasvu jatkuu: pinta-ala jo yli 800 000 ha

Yhä useampi metsänomistaja haluaa kuulua yhteismetsään. Yhteismetsien määrä ja pinta-ala kasvoivat viime vuosien tahtiin. Viime vuonna yhteismetsien joukko kasvoi 39 yhteismetsällä ja pinta-alaa tuli lisää 21 300 hehtaaria. Yhteismetsiä toimi vuoden vaihtuessa yhteensä 568 kpl. Niiden pinta-ala käsitti vajaat 740 000 hehtaaria. Yhteismetsien toiminnallinen pinta-ala on tätä suurempi, sillä niillä on omistuksessaan erillisiä yhteismetsään liittämättömiä tiloja lähes 65 000 hehtaarin edestä. Yhteismetsien pinta-ala on kasvanut viime vuosina 20 000–25 000 hehtaarilla vuodessa ja uusia yhteismetsiä on syntynyt 30–40 kpl vuodessa. − Uusin ilmiö on yhteismetsien osakaskunnan purkautuminen eli yhteismetsän lakkaaminen. Viime vuosina niitä on tapahtunut muutamia vuosittain. Useimmiten kyseessä on suvun yhteismetsä, jossa ei löydy...

Lue lisää

Metsä Group on valinnut ensimmäiset rahoitettavat hankkeet luonnonhoito-ohjelmaansa

Metsä Group perusti syksyllä 2021 kymmenen vuotta kestävän ohjelman, jonka puitteissa se tukee Suomessa talousmetsien ulkopuolella toteutettavia luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa parantavia, alueellisesti vaikuttavia kehityshankkeita. Nämä hankkeet voivat liittyä esimerkiksi lintuvesiin ja kosteikkoihin, virtavesireitteihin, pienvesiin ja rantaluontokohteisiin, pölyttäjien elinolosuhteisiin tai uusiin vesiensuojelumenetelmiin. Marraskuun 2021 lopussa päättyneeseen ensimmäiseen hakuun osallistui lähes 40 erilaista hanketta. Ensimmäiset valinnat kohdistuivat seuraaviin hankkeisiin, joihin Metsä Group sijoittaa yhteensä noin 350 000 euroa: Tainionvirran Virtaankosken ennallistamis- ja kunnostustyöt SysmässäHiitolanjoen ennallistamis- ja kunnostustyöt SimpeleelläKosteikkojen huolto- ja korjaustyöt sekä maatalouden ravinteiden pidätykseen soveltuvien maanparannusaineiden käytön kokeilu Lemillä (Kuuksenenselkä kuntoon-hanke)Uhanalaisen saimaannieriän elinolojen parantaminen Etelä-Saimaalla ja Kuolimossa (Pro Nieriä-hanke)Kymijoenvesistön latvajärven Pienen...

Lue lisää

Kymmenen prosentin haamuraja rikki – metsäkiinteistöjen hinnat nousivat ennätyksellisen paljon vuonna 2021

Metsätilojen hinnat nousivat 10,8 prosenttia vuonna 2021. Keskimääräinen omistajaa vaihtanut metsätila oli 31,7 hehtaarin kokoinen ja maksoi 120 000 euroa. Vuonna 2021 Suomessa solmittiin 1953 julkisessa myynnissä ollutta yli 10 hehtaarin metsäkiinteistökauppaa. Tilakauppojen markkina-arvo oli 234,7 miljoonaa euroa, ja ne kattoivat 62 000 hehtaaria. Tiedot ilmenevät Suomen Sijoitusmetsät Oy:n keräämistä, metsätilakauppojen määrää kuvaavista tilastoista. —Suuralueittain eniten kauppaa tehtiin Väli-Suomessa eli Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Väli-Suomen alueella tehdyt kaupat vastasivat 45 prosenttia Manner-Suomen kauppamäärästä ja 47 prosenttia kauppojen markkina-arvosta, sanoo Suomen Sijoitusmetsät Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Venho. —Vuoteen 2020 verrattuna metsätilakauppojen painopiste markkina-arvolla mitaten siirtyi Etelä-Savosta Keski-Suomeen, Pohjois-Karjalaan...

Lue lisää