Puukauppa kävi viime vuonna vilkkaana – myyjän pitää ilmoittaa puun myyntitulot verotuksessa

Verohallinto muistuttaa, että viime vuonna puita myyneiden pitää ilmoittaa tulot metsätalouden veroilmoituksella tänä keväänä. Myös puukaupan arvonlisäverot on ilmoitettava ja maksettava. 

Puusta on maksettu hyvää hintaa viime vuonna aiempiin vuosiin verrattuna. 

– Metsänomistajat ovatkin siksi tehneet ahkerasti puukauppoja. Odottelemme Verohallinnossa tänä vuonna metsäveroilmoituksia sellaisiltakin, jotka eivät ole puunmyyntituloja ilmoittaneet useampaan vuoteen, ylitarkastaja Kari Pilhjerta Verohallinnosta kertoo.  

Puun myyntitulona verotetaan tulo, jonka on saanut omasta metsästään myymästä puutavarasta. Myyty puutavara voi olla esimerkiksi 

  • tukkeja, pylväitä tai kuitupuuta, 
  • halkoja, pilkkeitä, hakkeita tai muuta energiapuuta, 
  • joulupuuta ja koristehavuja. 

Puun myynnistä saatu tulo on metsätalouden pääomatuloa. Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %. 

Suurimman osan puun myyjistä pitää maksaa arvonlisävero helmikuussa 

Metsätalouden veroilmoituksen määräpäivä on tänä vuonna 28. helmikuuta niillä Suomessa asuvilla metsänomistajilla, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa. 

Maatalous- tai elinkeinotoimintaa harjoittavien metsänomistajien puolestaan pitää antaa metsätalouden veroilmoitus 1. huhtikuuta. 

Suurin osa puuta myyvistä metsänomistajista on arvonlisäverovelvollisia, joiden pitää maksaa arvonlisävero kerran vuodessa. Heidän pitää ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero viime vuoden puun myynneistä viimeistään 28.2. 

Verohallinto suosittelee hoitamaan veroasiat OmaVerossa. 

Kaikkien metsänomistajien ei tarvitse tehdä metsäveroilmoitusta 

Yleisin Verohallintoon tuleva metsäverotukseen liittyvä kysymys on, tarvitseeko metsäveroilmoitusta tehdä, jos ilmoitettavaa ei ole. 

 –  Vastaus on: ei tarvitse. Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos ei ole ollut vuoden aikana metsätalouden tuloja, vähennettäviä menoja tai metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja, Pilhjerta neuvoo. 

Tilastoja vuodelta 2020: puun myyntitulot 1,54 miljardia euroa 

Verohallinto julkaisee vuosittain tilastoja metsätalouden verotuksesta, esimerkiksi veronalaisista puun myyntituloista. Puukaupassa verovuosi 2020 oli vilkkaisiin puukauppavuosiin 2018 ja 2019 verrattuna hiljaisempi. 

Vuoden 2020 puun myyntitulot jäivät vuoden 2016 tasolle. Vuonna 2020 puun myyntitulot olivat yhteensä 1,54 miljardia euroa, eli 376 miljoonaa (-19,6 %) vähemmän kuin vuonna 2019. Lasku johtui ennen kaikkea siitä, että metsänomistajille kertyi pystykauppatuloja vähemmän. Pystykauppa tarkoittaa puukauppaa, jossa ostaja huolehtii hakkuusopimuksessa määritellyn puutavaran hakkuusta ja kuljettamisesta. 

Vuonna 2020 metsätalouden pääomatulosta suurimman osan (11,8 %) saivat henkilöt, joiden kotikunta sijaitsi Uudellamaalla.

Verohallinto