Luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto kannattavat venäläisen puuntuonnin kieltämistä ja fossiilienergiasta irtautumista

Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat osallistuneet kansainväliseen järjestöjen kannanottoon, jossa vaaditaan venäläisen puuntuonnin kieltämistä sekä rajaamista pois FSC- ja PEFC-sertifikaattien piiristä. Kannanoton on allekirjoittanut lähes 130 kansalaisjärjestöä.  

Puukaupalla rahoitetaan Putinin sotatoimia Ukrainassa. Kaikki mahdolliset pakotteet sotatoimia vastaan on otettava tässä tilanteessa käyttöön. Stora Enso näyttikin jo esimerkkiä todeten, että se on heidän eettinen velvollisuutensa. Suomen tulisi tehdä puukaupan lopettamisesta linjaus.”, sanoo Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen

Nykyisillä tuotantotavoitteilla puuntuontikielto kasvattaisi Suomessa hakkuupainetta, joka on jo nykyisellään liian suuri. Tilannetta ei saa kuitenkaan käyttää syynä hakkuiden lisäämiselle Suomessa, vaan se tulee nähdä tilaisuutena miettiä puunkulutuksen kohtuullisuutta ja metsäteollisuuden kestävyyttä ylipäätään.  

“Myös venäläisestä fossiilienergiasta, kuten kivihiilestä, öljystä ja maakaasusta on irtauduttava mahdollisimman pian”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.  

Järjestöjen mielestä erityistä huomiota tulee kiinnittää energiatehokkuuteen ja energian säästämiseen. Siirtymässä pitää huomioida oikeudenmukaisuus ja tilalle tulee löytää polttoon pohjautumattomia uusiutuvia energianlähteitä. Turpeeseen tai puunpolttoon ei pidä turvautua. Kuten aiemmin tällä viikolla julkaistu IPCC:n raportti osoittaa, ilmastotoimilla on kriittisen kova kiire. Aikaa päästöleikkausten pitkittämiselle tai hitaille ratkaisuille ei ole. 

Suomen luonnonsuojeluliitto