Street 238,52 tempor
Donec ultricies mattis nulla.

PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset uudistuvat – muutokset näkyvät arjen metsätaloudessa

PEFC-sertifioitujen metsien hoidon ja käytön vaatimuksiin on tulossa monia uudistuksia. Koska PEFC kattaa 93 % talousmetsistä, on muutoksilla laaja vaikutus toimintaan suomalaissa metsissä. Uudistetut vaatimukset otetaan käyttöön kansainvälisen arvioinnin ja metsäalan toimijoiden koulutusten jälkeen syksyllä 2022. PEFC-metsäsertifioinnin vaatimukset on päivitetty laajassa työryhmässä, johon osallistui yli 60 organisaatiota. Myös Metsäteollisuus ry osallistui vaatimusten päivitykseen, joka toteutetaan aina viiden vuoden välein. − Metsäsertifioinnissa yhteensovitetaan ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita. Nyt toteutetussa päivityksessä tehtiin uudistuksia etenkin ekologisen kestävyyden vahvistamiseksi, toteaa kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo Metsäteollisuus ry:stä. Uudistetuissa vaatimuksissa muun muassa vesistöjen ja avosoiden suojakaistojen leveydet kaksinkertaistuvat, ja suojakaistoilla on sallittu ainoastaan jatkuvapeitteinen metsänkasvatus. Myös...

Lue lisää

Samiedun uusi metsäkone vahvistaa kestävämpää metsätaloutta

Moni ala kehittyy tällä hetkellä kohti ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Tässä yksi esimerkki siitä. Metsäkonekuljettajaopiskelijat pääsevät harjoittelemaan taitojaan upouudella hakkuukoneella. Tammikuussa Samieduun hankittu Komatsu 901XC on ympäristöystävällisempi ja edustaa viimeisintä tekniikkaa hydrauliikassa, automatiikassa ja ergonomiassa. – Kehitämme koulutuksiamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja tarjoamme opiskelijoille oppeja uusimpien tekniikoiden parissa. Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden opeista on kestävän kehityksen huomioiminen työelämässä, metsä- ja teknologia-alojen toimialajohtaja Kirsi Kautonen kertoo. Uusi hakkuukone edistää kestävämpää metsätaloutta monin eri tavoin. Koneessa on vähäpäästöinen dieselmoottori ja automatiikalla ohjattava hydrauliikka, joka vähentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi koneen kahdeksanpyöräisyys vähentää maaperävaurioita pehmeillä pohjilla. – Koneen vähäpäästöinen dieselmoottori on varustettu urearuiskutuksella typen oksidipäästöjen minimoimiseksi, lisäksi koneessa...

Lue lisää

Pohjoismaissa metsien hiilivarasto kasvanut nopeammin kuin Kanadan ja Venäjän vähemmän hyödynnetyissä metsissä

Metsäpalojen valvontalennolla pakkolasku Pohjois-Pohjanmaalla

Boreaalisten metsien hiilivarasto on kasvanut nopeammin Pohjoismaissa kuin Kanadan ja Venäjän vähemmän hyödynnetyissä metsissä, kertoo kansainvälisen tutkijaryhmän raportti. Hoitamattomien tai vain vähän hyödynnettyjen boreaalisten metsien hiilivarasto säilyy mutta ei kasva, koska metsäpalot aiheuttavat niissä merkittäviä hiilihäviöitä.  Tulos käy ilmi raportista, jossa analysoidaan kuuden pohjoisen havumetsävyöhykkeen maan YK:n ilmastosopimukselle raportoimia tietoja vuosilta 1990–2017. Tutkimus vertailee ensimmäistä kertaa metsien hiilivarannon kehitystä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Kanadassa, Alaskassa (Yhdysvallat) ja Venäjällä.  Boreaaliset metsät muodostavat jopa 30 % maailman metsistä ja kattavat noin kymmenen prosenttia maailman maa-alasta. Laajamittaiset tutkimukset ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaihteluista eri aikoina osoittavat, että pohjoiset metsät ovat hiilinieluja eli ne sitovat enemmän...

Lue lisää

Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi viime vuonna

Maa- ja metsätalouden tuilla on ristiriitaisia ilmastovaikutuksia: tukijärjestelmiä tulisi kehittää ja uudistaa ohjausvaikutusten tehostamiseksi

Metsäteollisuuden vuosituotanto kasvoi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna kaikissa päätuoteryhmissä paperia lukuun ottamatta. Vaikka vuosi oli kokonaisuudessaan menestyksekäs, viimeisellä kvartaalilla paperin lisäksi mekaanisen metsäteollisuuden tuotantomäärien kasvu hiipui. Metsäteollisuus auttoi Suomen kansantaloutta nousemaan koronakuopasta. Metsäteollisuus ry:n tilastojen mukaan sahatavaran, sellun, kartongin ja vanerin tuotantomäärät kasvoivat vuoden 2021 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Paperin tuotantomäärä sen sijaan laski. Sellun tuotanto kasvoi viime vuonna 8,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden viimeisen kvartaalin tuotanto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6,1 prosenttia. Viime vuonna vahva kasvu jatkui myös sahatavaran tuotannossa. Sahatavaran tuotanto kasvoi 9,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Viimeisen neljänneksen tuotantomäärä jäi kuitenkin 5,6 prosenttia edellisvuoden...

Lue lisää

Metsäteollisuuden kilpailukyky edellyttää kustannustehokkaita ratkaisuja merenkulkuun

Metsäteollisuuden kilpailukyky edellyttää kustannustehokkaita ratkaisuja merenkulkuun

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tänään 3.2. tiedotteen EU:n Fit for 55 -ilmastopaketin vaikutuksista meriliikenteeseen. Suomen meriliikenteen kustannusten ennakoidaan kasvavan jo lähivuosina 300-600 miljoonaa euroa vuodessa ja 2035 jälkeen jopa yli miljardi euroa vuodessa. Ministeriön arvioilla on merkittäviä vaikutuksia metsäteollisuuteen, jonka vientituotteista jopa 90 % kuljetetaan meriteitse. Matka EU:n reunalta Matkalla EU:n reunalta maailman markkinoille suomalaiset vientituotteet kohtaavat sekä maantieteellisen etäisyyden että talven asettamat haasteet. Ministeriön mukaan logistiikkakustannukset Suomelle voivat kasvaa verrokkimaita enemmän. Globaaleilla markkinoilla tällaisia lisäkustannuksia ei voi viedä tuotteiden hintoihin. - Tarvitaan selkeää tahtotilaa lieventää vientiteollisuuden kilpailukykyhaittoja. Metsäteollisuuden tuotteilla voidaan saavuttaa globaaleja ilmastohyötyjä, mutta vain jos ne pääsevät sujuvasti...

Lue lisää