Metsäteollisuuden kilpailukyky edellyttää kustannustehokkaita ratkaisuja merenkulkuun

Metsäteollisuuden kilpailukyky edellyttää kustannustehokkaita ratkaisuja merenkulkuun

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tänään 3.2. tiedotteen EU:n Fit for 55 -ilmastopaketin vaikutuksista meriliikenteeseen. Suomen meriliikenteen kustannusten ennakoidaan kasvavan jo lähivuosina 300-600 miljoonaa euroa vuodessa ja 2035 jälkeen jopa yli miljardi euroa vuodessa. Ministeriön arvioilla on merkittäviä vaikutuksia metsäteollisuuteen, jonka vientituotteista jopa 90 % kuljetetaan meriteitse.

Matka EU:n reunalta

Matkalla EU:n reunalta maailman markkinoille suomalaiset vientituotteet kohtaavat sekä maantieteellisen etäisyyden että talven asettamat haasteet. Ministeriön mukaan logistiikkakustannukset Suomelle voivat kasvaa verrokkimaita enemmän. Globaaleilla markkinoilla tällaisia lisäkustannuksia ei voi viedä tuotteiden hintoihin.

– Tarvitaan selkeää tahtotilaa lieventää vientiteollisuuden kilpailukykyhaittoja. Metsäteollisuuden tuotteilla voidaan saavuttaa globaaleja ilmastohyötyjä, mutta vain jos ne pääsevät sujuvasti ja kustannustehokkaasti maailman markkinoille, toteaa Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Alina Koskela.

Suomen kilpailukyky

Suomen suhteellinen kilpailukyky uhkaa heiketä ilman jäävahvisteisille aluksille suunnattuja helpotuksia. Komissio ei ole esittänyt helpotuksia talvimerenkululle, vaikka jäävahvistettujen alusten polttoaineiden kulutus ja päästöt ovat korkeammalla tasolla. Jäävahvisteisilla aluksilla on merkittävää vaikutusta merenkulun turvallisuuteen sekä toimitusvarmuuteen erityisesti alueilla, joissa on paljon jäissäkulkua.

Vaikutusarviossa tulisi nähdä, että esimerkiksi päästöoikeuden hinta on jo nyt lähellä 100 euroa. Laskelmissa on nyt käytetty enintään 80 euron hintaa. Tulevaisuuden lisäkustannuksia arvioitaessa pitäisi tarkasteluun ottaa mahdollisuus, että päästöoikeuden hinta kohoaa huomattavasti.

– On tärkeää, että Suomen esityksille löytyisi tukea muista jäsenvaltioista, kun merenkulun päästövähennyksistä neuvotellaan. Siirtymän hiilineutraaliin toimintaympäristöön tulisi tapahtua hallitusti ja kokonaiskuva huomioiden. On väärä kuvitelma, että Suomen meriklusteri voisi menestyä, mikäli vientiteollisuudella ei ole varaa kuljetuksiin, sanoo Alina Koskela.

Lähde: STT Info

Aikuisille tarkoitettuja ajankohtaisia kasinotarjouksia voit käydä katsomassa nettipelisivusto.com sivustolta.