Suomen Metsäyhdistyksen kultainen ansiomerkki yhteensovittamisen edelläkävijälle Kii Korhoselle

Suomen Metsäyhdistyksen ansiomerkit jaettiin valtakunnallisilla Metsäpäivillä Helsingissä 28.10.2021. Kultaisen ansiomerkin sai Metsähallituksen metsätalouden Lapin aluejohtaja Kirsi-Marja ”Kii” Korhonen.

Ansiomerkin myöntäjä Suomen Metsäyhdistys perustelee valintaansa näin: ”Kirsi-Marja Korhonen on ollut yhteensovittamisen ja sovittelun edelläkävijä metsäsektorilla 90-luvulta asti. Hän on rakentavalla ja kuuntelevalla otteellaan ollut luomassa yhteistä ymmärrystä ja rakentamassa sopua vaikeissa metsien käyttöön liittyvissä kansallisissa ja kansainvälisissä kiistoissa.”

Metsähallituksessa vuodesta 1988 lähtien työskennellyt maatalous- ja metsätieteiden tohtori on toiminut vastuullisen metsätalouden kehittämisen parissa monipuolisissa tehtävissä. Korhonen oli uransa alkuaikoina vuonna 1993 tekemässä Metsähallituksen ensimmäistä ympäristöopasta, joka oli saamelais- ja poronhoitolukuineen alkusysäys nykyisenkaltaiselle yhteensovittamiselle.

”Mahdottomistakin prosesseista mahdollisia”

”Asioiden yhteensovittaminen ja yhteisen ymmärryksen hakeminen on tärkeää nykypäivänä, kun metsäkeskustelu käy kuumana ja metsiä koskevaan päätöksentekoon osallistuu yhä useampi taho. Pohjois-Suomessa pöydällä on aivan eri asioita kuin eteläisemmässä Suomessa. On hienoa, että löytyy Kii Korhosen tapaisia ihmisiä, jotka osaavat sovittaa asioita yhteen ja huomioida eri näkökulmat päätöksenteossa”, sanoo Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu.

Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoituksen voi saada henkilö tai instituutio, joka on merkittävällä tavalla edistänyt Suomen Metsäyhdistyksen tarkoitusperiä. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle erityisistä, pitkäaikaisista ja vaikutuksiltaan valtakunnallisista ansioista Suomen metsäalan hyväksi.

”Korhosen sitkeys, tarkka asioihin perehtyminen sekä kyky ymmärtää eri osapuolten tarpeita luo luottamusta ja arvostusta ja tekee mahdottomistakin prosesseista mahdollisia”, tiivistää Suomen Metsäyhdistys valintansa.

Metsähallitus