Kymmenen prosentin haamuraja rikki – metsäkiinteistöjen hinnat nousivat ennätyksellisen paljon vuonna 2021

Metsätilojen hinnat nousivat 10,8 prosenttia vuonna 2021. Keskimääräinen omistajaa vaihtanut metsätila oli 31,7 hehtaarin kokoinen ja maksoi 120 000 euroa.

Vuonna 2021 Suomessa solmittiin 1953 julkisessa myynnissä ollutta yli 10 hehtaarin metsäkiinteistökauppaa. Tilakauppojen markkina-arvo oli 234,7 miljoonaa euroa, ja ne kattoivat 62 000 hehtaaria. Tiedot ilmenevät Suomen Sijoitusmetsät Oy:n keräämistä, metsätilakauppojen määrää kuvaavista tilastoista.

—Suuralueittain eniten kauppaa tehtiin Väli-Suomessa eli Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Väli-Suomen alueella tehdyt kaupat vastasivat 45 prosenttia Manner-Suomen kauppamäärästä ja 47 prosenttia kauppojen markkina-arvosta, sanoo Suomen Sijoitusmetsät Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Venho.

—Vuoteen 2020 verrattuna metsätilakauppojen painopiste markkina-arvolla mitaten siirtyi Etelä-Savosta Keski-Suomeen, Pohjois-Karjalaan sekä Pohjois-Savon pohjoisosiin.

Hinnat nousivat ennätyksellisesti

Metsätilojen hinnat nousivat vuonna 2021 ennätyksellisen paljon. Koko maan osalta metsätilojen markkinahintaindeksi nousi 10,8 prosenttia.

—Eniten hintataso nousi Lapissa, 12,5 prosenttia, ja vähiten Etelä-Suomessa. Etelä-Suomessakin yllettiin yli 10 prosentin nousuun, Venho sanoo.

Myytyjen tilojen määrä säilyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, sillä kauppoja tehtiin prosentti enemmän kuin vuonna 2020. Tilojen markkina-arvolla mitattuna kasvua oli kuitenkin 8 prosenttia.

—Kauppojen määrä väheni Etelä- ja Pohjois-Suomessa mutta kasvoi Väli-Suomessa ja Lapissa. Keskimääräisen kaupan kohteena olleen metsätilan koko laski 8 prosenttia 31,7 hehtaariin. Keskimääräisen tilan arvo oli 120 000 euroa, 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Myytyjen metsäkiinteistöjen tilakoko pienentyi erityisesti Pohjois-Suomessa, Venho laskee.

Suuret tilat ammattimaisille ostajille

Julkisten kauppojen kohteena olleista metsätiloista 31 prosenttia päätyi ammattimaisten ostajien haltuun. Tämä vastasi 45 prosenttia kauppasummasta.

—Ammattimaiset ostajat tekevät kauppaa keskimäärin suuremmista tiloista. Pienemmissä, alle 20 hehtaarin tiloissa ammattimaisten ostajien osuus tilakaupoista oli 11 prosenttia. Nämä, alle 20 hehtaarin tilat muodostivat 43 prosenttia kaikista julkisista kaupoista, Venho sanoo.

Ammattimaisten ostajien osuus oli suurin Väli-Suomessa, 37 prosenttia tilojen määrästä ja 51 prosenttia kauppojen arvosta.

Venho arvioi, että tuntuvasta hintojen noususta huolimatta näköpiirissä ei ole, että metsäkiinteistöjen hinnat lähtisivät laskuun.

Markkinoilla oleva inflaatiopelko lisännee metsän ja muiden reaaliomaisuusluokkien suosiota sijoitusvaihtoehtona myös vuonna 2022. Arvioimme, että metsäkiinteistömarkkinoille sijoitettava raha ohjautuu tänä vuonna pääasiassa rahastojen kautta.

Lähde: STT Info