AKT:n lakosta aiheutumassa suuret menetykset metsäteollisuudessa – toimimatonta työrauhajärjestelmää uudistettava

puukauppa

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on ilmoittanut lamauttavansa Suomen viennin 28.12. järjestämällään työtaistelulla. Lakko aiheuttaa suhteetonta haittaa metsäteollisuudelle ja koko Suomelle. Metsäteollisuus pitää toimia täysin kohtuuttomina ja jälleen uutena osoituksena työrauhalainsäädännön uudistustarpeesta.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n tänään ilmoittama tukilakko pysäyttää maamme satamat päiväksi tiistaina 28.12. Töiden lakkaaminen satamissa tietää metsäteollisuudessa merkittävää vientitulojen menetystä.


Metsäteollisuus pitää AKT:n toimintaa vastuuttomana ja lakosta aiheutuvia haittoja suhteettomina. Lakot aiheuttavat välittömän haitan lisäksi myös pidempiaikaista mainehaittaa, josta metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja koko Suomen kansantalous kärsivät.

– Satamatoiminnan pysähtyminen aiheuttaa merkittäviä haittoja kaikille suomalaisille vientiyrityksille. Vientikuljetusten häiriintyminen ei ainoastaan aiheuta tilapäistä haittaa, vaan se voi pahimmillaan johtaa tuotannon pysähtymiseen ja heikentää luotettavan toimittajan mainetta asiakkaiden keskuudessa, sanoo Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa.

AKT:n häiriköinnin taustalla on liiton sotkeutuminen työkiistaan, jossa AKT ei edes ole osapuoli. AKT kuitenkin käyttää hyväkseen valta-asemaansa satamissa. Helsingin käräjäoikeus määräsi 21.12. AKT:n lopettamaan Keitele Energyn, Keitele Forestin, Keitele Timberin ja Keitele Wood Productsin tuotteiden saarron miljoonan euron sakon uhalla. AKT ei ole noudattanut oikeuden päätöstä, sen sijaan liitto osoittaa lakkoilullaan jopa suurempaa piittaamattomuutta ja haavoittaa koko maan kansantaloutta.

– Vuodelta 1946 olevaa työrauhalainsäädäntöä tulee uudistaa, jotta suomalainen vientiteollisuus säilyy kilpailukykyisenä eikä vastaavanlaisia vaikutuksiltaan suhteettomia työtaisteluja jatkossa synny. Se on kaikkien osapuolten edun mukaista, toteaa Metsäteollisuus ry:n työelämäjohtaja Jukka Sarhimaa.

Lähde: STT Info