Street 238,52 tempor
Donec ultricies mattis nulla.

Liito-oravalle sopivia elinympäristöjä mallinnettu kartoille

Metsäpalojen valvontalennolla pakkolasku Pohjois-Pohjanmaalla

Luonnonvarakeskus (Luke) on mallintanut liito-oravalle sopivia elinympäristöjä. Työn tuloksena syntyneet kartat on julkaistu Laji.fi-palvelussa. Mallinnuksessa hyödynnettiin paikkatietoa liito-oravan esiintymisestä Suomessa ja valtakunnan metsien inventoinnin metsäaineistoa. Karttoja voi käyttää esimerkiksi aluesuunnittelun tukena. Lukessa mallinnettiin liito-oravan elinympäristöjä kuvaavia tekijöitä, ja työn tulokset julkaistiin ennustekarttoina. Ennustekartat perustuvat tilastollisiin mallinnusmenetelmiin, ja kartat ennustavat liito-oravalle sopivia elinympäristöjä lajin koko esiintymisalueella Suomessa. Ennusteen arvo on laskettu jokaiselle ruudulle ja pyöristetty kokonaislukuun välillä 0–100.  Ennustekarttoja voi käyttää aluesuunnittelun tukena, mutta ne eivät sovellu esimerkiksi liito-oravan esiintymisen tai yksilömäärän arviointiin. Tarkempi käsitys liito-oravan esiintymisestä tietyllä alueella saadaan vasta huolellisten maastoinventointien avulla. ”Ennustekartat eivät kuvaa liito-oravan esiintymistä, vaan elinympäristöjä,...

Lue lisää