Street 238,52 tempor
Donec ultricies mattis nulla.

Turpeella huoltovarmuutta sodan luomassa epävarmuudessa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on yhdessä yössä muuttanut energiamarkkinoita. Venäjän energiapuun tuonnin vaikeutuessa tai loppuessa myös turvetta tarvitaan. Suomessa on syytä arvioida nopeasti uudelleen myös energiaturpeen mahdollisuudet, sillä pelkästään kotimaisella puulla syntyvää polttoainevajetta ei voida korvata.   Turpeen merkitys huolto- ja toimitusvarmuuden kannalta on yleisesti tunnustettu, vaikka ala onkin supistunut hallitsemattomasti turpeen tultua yhä kalliimmaksi polttoaineeksi päästöoikeuden hinnan ja turveveron noston seurauksena. Turvealalla on vielä jäljellä kyvykkyyttä ja resursseja: tuotantopinta-alaa on jäljellä, alan yrittäjiä löytyy eikä kaikkia koneita ole romutettu. Kotimaista turvetta voidaan käsillä olevassa akuutissa tilanteessa tuottaa kustannustehokkaasti ja varastoida useiksi vuosiksi aumoihin. Tuotannossa kuluvan polttoaineen energiamäärä on vähäinen suhteessa sillä...

Lue lisää