Puukauppa jäljessä edellisvuosista − sähköiset työkalut ahkerasti käytössä

Tammi-kesäkuussa 2020 Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puun ostomäärä yksityismetsistä oli 18 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna. Maaliskuusta lähtien puukauppaa on käyty edellisvuoden tahtiin. Sähköisten työkalujen käyttö tuo merkittäviä etuja puukauppaan.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-kesäkuussa puuta yksityismetsistä 13,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 22 prosenttia vähemmän kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo vastaavana aikana. Kuitupuun ostomäärä oli 7,4 miljoonaa kuutiota, eli 20 prosenttia vähemmän ja tukkien ostomäärä 5,7 miljoonaa kuutiota, eli 25 prosenttia vähemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Kantohinnoissa ei suuria muutoksia

Havutukkien kantohinnat olivat kesäkuussa 3−5 prosenttia alemmat kuin vuosi sitten samaan aikaan. Koivutukin ja mäntykuidun kantohinnat olivat 2 prosenttia alemmat kuin vuoden 2019 kesäkuussa. Kuusikuidun kantohinta oli prosentin korkeammalla tasolla ja koivukuidun prosentin alemmalla tasolla kuin vuosi sitten.

Kesäkuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 36 ja 58 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 58 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 37 ja 60 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 44 euroa kuutiolta, ja vaihteli 31 ja 48 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–20 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 10 ja 25 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Sähköiset työkalut tuovat monia etuja puukauppaan

Metsäalan sähköisten palvelujen kysyntä on koronakriisin aikana vilkastunut. Tästä toimii hyvänä esimerkkinä puukaupan avoin markkinapaikka Kuutio.fi, jonka puun myyjä- ja ostajatahot ovat rakentaneet yhdessä.

−Kuution avulla metsänomistaja voi myydä puuta joko omatoimisesti tai metsäammattilaisen avulla. Korona-aikanakin puukaupan on voinut hoitaa turvallisesti verkossa ilman suoraa kohtaamista, kertoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Monet sähköiset palvelut, myös Kuutio, hyödyntävät avointa metsätietoa metsien hoidon ja käytön suunnittelussa.

−Kun Kuutio integroidaan ammattikäyttäjien järjestelmiin, sähköisten tietojen hyödyntäminen paranee. Nyt onkin tärkeää saada rajapinnat kuntoon siten, että puun ostajat ja välittäjät saataisiin mahdollisimman kattavasti mukaan. Tuolloin turhat välivaiheet ja ylimääräinen työ sekä virheet jäävät pois ja toiminta tehostuu, Niemi sanoo.

Lähde: STT Info