Suomen, Mainen ja Michiganin yhteistyöllä kohti metsäbiotalouden kestävää kasvua

Suomi sekä Mainen ja Michiganin osavaltiot kasvattavat yhteistyötään biotalouden ja puhtaan teknologian alalla. Tällä viikolla järjestettävässä webinaarissa lanseerataan teollisuudelle, tutkimuslaitoksille sekä julkishallinnolle tarkoitetut yhteistyötyöryhmät.

Maine ja Michigan, kuten Suomi, ovat voimakkaasti metsäisiä osavaltioita, joilla on pitkät perinteet metsäteollisuudessa. Kaikki kolme näkevät suuria mahdollisuuksia yhteistyölle siirtymässä kohti modernia, kestävää biotaloutta, joka tukee kasvua ja suojelee metsien terveyttä pitkällä aikavälillä. Yhteistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia yrityksille ja tutkijoille Atlantin molemmin puolin.

Keskiviikkona 9. joulukuuta Suomi, Maine ja Michigan isännöivät webinaarin, jossa julkaistaan työryhmät biotalouden avainaloille. Työryhmät ovat avoimia yrityksille, koulutus- ja tutkimusorganisaatioille sekä teollisuuden toimijoille. Työryhmien tavoitteena on toimia alustana Yhdysvaltain ja Suomen välisille tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteille.

”On mahtavaa, että meillä on yhteistyömalli ja työryhmätoimenpiteitä Suomen ja Mainen sekä Michiganin osavaltioiden välillä”, Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola kertoo. ”Nämä työryhmät auttavat tunnistamaan yhteisiä hankkeita ja edistävät innovaatiovaihtoa, jotka tähtäävät kestävän biotalouden laajentamiseen – tämä on juuri oikea suunta.”

”Olen erittäin iloinen Suomen ja USAn välisen biotalousyhteistyön vahvistumisesta. Yhteistyön avulla saamme kasvua biotaloudelle samalla, kun tuotetaan kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja biodiversiteetin turvaamiseen”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. ”Myös Yhdysvaltojen ja Suomen tutkimusosaaminen ja infrastruktuurit täydentävät toisiaan.”

Yhteistyö perustuu yhteisymmärryspöytäkirjoihin, jotka Suomi on allekirjoittanut Mainen ja Michiganin osavaltioiden kanssa. Näiden kumppanuuksien keskiössä ovat alat, joilla on samanlaiset edut ja mahdollisuudet yhdistää asiantuntemusta sekä tehdä yhteistyötä bio- ja kiertotalouden sekä puhtaan teknologian alalla.

Team Finland -toimijoiden järjestämä keskiviikkoinen webinaari tuo yhteen puhujia ympäri Suomea, sekä Mainesta ja Michiganista. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen alueen kanssa, joka tarjoaa sekä metsä- että biotalouden tutkimuksen ja liiketoiminnan osaamiskeskuksen.

”Pohjois-Karjalalla on valtava asiantuntemus ja hyvin toimiva yhteistyömalli, joka luo ratkaisuja moniin haasteisiin myös kansainvälisesti”, kertoo Riverian koulutusasiantuntija ja Eduparkin asiantuntija Katja Väyrynen. ”Verkostomme arvostaa koulutuksen kehittämistä, liike-elämän, instituutioiden ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä, sekä teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Koulutamme vastuullisia asiantuntijoita ja kehittäjiä tulevaisuutta varten – kaikki yhdessä.”

”Michiganin luova yhteistyö Suomen kanssa rakentuu pitkäaikaiseen, yhteiseen perintöömme ja antaa meille mahdollisuuden työskennellä yhdessä ja luoda uusia mahdollisuuksia kestävään metsäbiotalouteen”, sanoo Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer. ”Tämän kumppanuuden avulla voimme paitsi jakaa tietoa ja laajentaa markkinoita, sekä mahdollisesti lieventää ilmastonmuutosta. Haluan kiittää Suomen ja Michiganin johtajia, jotka ovat mahdollistaneet tämän yhteistyön.”

”Nämä työryhmät hyödyntävät Suomen ja Mainen kulttuuria, oivalluksia, vahvuuksia ja resursseja vahvistamaan biotalouttamme, edistämään innovatiivista puurakentamista, ja parantamaan metsiemme terveyttä ja kestävyyttä muuttuvassa ilmastossa,” sanoo Mainen kuvernööri Janet Mills. ”Odotan jatkuvia keskusteluja ja tuloksia yhteisistä pyrkimyksistämme rakentaa vihreämpi tulevaisuus, joka perustuu alueidemme väliseen kauppaan, investointeihin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä kaupalliseen toimintaan.”

Lähde: News Cision