Suomi elää metsästä

Otsikon sanonta ”Suomi elää metsästä” on syntynyt varmasti jo aikoja sitten. Lauseen merkitys korostuu siksi, ettei Suomessa ole varsinaisesti ollut koskaan raaka-ainevarastoja maaperässä.

Meillä ei ole norjalaisten tapaan öljykenttiä eikä suuria kultaesiintymiä, joskin viime vuosina meiltä on maaperästä löytynyt malmeja ja kaivosteollisuutta on maassamme aloitettu jopa uudelleen. Suomessa on kuitenkin yli 300 000 yksin tai puolisonsa kanssa metsää omistavaa metsänomistajaa.

Yksityishenkilöt omistavat 60 % Suomen metsämaasta eli noin 10,5 miljoonaa hehtaaria ja suurin yksityisen omistama metsämäärä on yli 9000 hehtaaria, keskimääräinen metsätila taasen on Suomessa noin 32 hehtaaria. Metsät antavat meille mielenvirkeyttä luontopolkujen, erämaa-alueiden ja kansallispuistojen muodossa, mutta myös turvaa.

Omistatko sinä metsää?

Metsänomistamiseen liittyvät puukauppa, metsänhoito, jokamiehen oikeudet, ja Lohjalla voit tehdä metsäkauppoja Lohjantähdessä, mistä löydät Metsä Groupin Lohjan piiritoimiston. Nykyaikaan kuuluu myös, että verkkokaupasta voi tehdä puukauppaa. Lisäksi Länsi-Uudellamaalla toimii Metsänhoitoyhdistys, joka sekä neuvoo, että auttaa metsänomistajia sekä ajaa metsänomistajien asioita.

Metsä sijoituskohteena

Minkälainen vaihtoehto olisi sitten oikeasti sijoittaa suomalaiseen metsään? Miten metsään sijoitetaan, ja miten se tuottaa?

Metsään sijoittaminen saattaisi olla yksi vastuullisuusmittari, joka sijoittajille voitaisiin tulevaisuudessa asettaa. Metsissä ja metsistä saamme nimittäin niin paljon hyvää, että metsien olemassaolo ja hyvinvointi pitäisi varmistaa monin eri toimin.

Metsään voi sijoittaa monella tapaa. Voit ostaa itsellesi oman metsäpalstan, sijoittaa yhteismetsään, tai ostaa osuuksia metsärahastoon. Helpoin tapa onkin sijoittaa metsään metsärahastojen kautta. Jos kuitenkin hakee parempaa tuottoa, on itse metsäpalstan, metsämaan ostaminen edessä, ja sitä kautta myös enemmän työtä ja vastuuta. Metsä vaatii hoitamista ja hoitaminen vaatii aikaa, työtä ja työvälineitä. Metsä on Suomessa perinteisesti ollut varsin suhdannevapaa ja tarjonnut n. 3-5 % nettotuoton. Suomessa metsämaan arvonnousu on vuosien saatossa ollut varsin vakaata, ja toimiva puu- ja metsätilamarkkinamme pitää huolen sijoituksen arvon säilymisestä.

KO