Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen käsittelyssä ei kuulla jatkuvan kasvatuksen tutkijoita

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteen takana olevat ympäristöjärjestöt ovat huolestuneita siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunnan tämänpäiväiseen, aloitetta käsittelevään asiantuntijakuulemiseen ei ole kutsuttu yhtään tutkijaa, joka olisi itse tutkinut metsien jatkuvaa kasvatusta.

Siitä huolimatta, että valiokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk) lupasi aloitteelle monipuolisen käsittelyn, näin ei näytä olevan tapahtumassa.

“Jos toista kuulemista ei tule, näyttää siltä, että 60 000 suomalaisen allekirjoittama kansalaisaloite saa yksipuolisen käsittelyn, joka ei perustu parhaaseen asiantuntijatietoon. Toivomme vahvasti, että lisää asiantuntijoita kuullaan vielä uudessa kuulemisessa”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä

Metsätalous on suurin yksittäinen syy sille, että kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista on metsässä eläviä lajeja. Avohakkuista luopuminen valtion metsissä olisi ensimmäinen askel kohti kestävää metsätaloutta. Avohakkuista luopuminen valtion metsissä auttaisi myös hidastamaan ilmaston kuumenemista ja pitäisi vesistöt puhtaampina.

”Ilmastonmuutoksen torjunta, siihen varautuminen ja monimuotoisuus edellyttävät metsänhoidon monipuolistamista ja valtion olisi toimittava esimerkkinä. Juuttumalla vanhoihin yksipuolisiin käytäntöihin otetaan suuria riskejä”, toteaa Helsingin yliopiston kansantaloudellisen metsäekonomian professori Olli Tahvonen

Kansalaisaloitteen eduskuntakäsittely ei ole toistaiseksi tuonut mitään uutta keskusteluun avohakkuista. Esimerkiksi aloitteen lähetekeskustelussa moni kansanedustaja toisteli jo aiemmin virheellisiksi todettuja väittämiä. Suomen luonnonsuojeluliitto kumosi tuoreeltaan monet keskustelussa esitetyt väitteet.

Suomen luonnonsuojeluliitto