Metsäteollisuuden muuttuva oikeudellinen toimintaympäristö vaatii syvällistä tietoa sen vesistö- ja ilmastovaikutuksista sekä huolellista hankesuunnittelua

Ruotsinkylän

Ilmastoasiat ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat vahvoja painopisteitä uuden komission vihreän kehityksen ohjelmassa. Myös uuteen kansalliseen ilmastolakiin ollaan sisällyttämässä hiilineutraalius- ja edelleen hiilinegatiivisuustavoite. Fossiilisista polttoaineista luopuminen on tässä avainasemassa ja kiertotalouden ratkaisut tulisi ottaa täysimääräisinä käyttöön myös metsäteollisuudessa. Kemiallisen metsäteollisuuden toimintaympäristö kuitenkin muuttuu koko ajan, mikä lisää tiedontarvetta erilaisista tuotantoratkaisuista ja päästötasoista niin toiminnanharjoittajan, luvittajan kuin valvojan näkökulmasta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen metsäteollisuuden erikoistumisryhmä järjesti yhdessä ympäristöministeriön kanssa metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät 30.9.–1.10.2020. Tilaisuuden pääteemoja olivat metsäteollisuuden vesistö- ja ilmastovaikutukset.

Professori Niko Soininen, Itä-Suomen yliopisto: ”Finnpulpin ympäristöluvan kaatuminen ei tarkoita kaikkien uusien metsäteollisuusinvestointien kariutumista vaan se indikoi oikeudellisen toimintaympäristön kiristymistä”

Kuopioon suunniteltu Finnpulpin biotuotetehdas ei saanut ympäristölupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja hanke lopetettiin vuoden 2019 lopulla saadun ratkaisun jälkeen. Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professori Niko Soininen analysoi korkeimman hallinto-oikeuden Finnpulp-ratkaisun keskeisiä perusteluita ja siihen vaikuttaneita oikeudellisia kehityskulkuja. Ympäristöluvan kaatuminen ei Soinisen mukaan tarkoita kaikkien uusien investointien kariutumista. Oikeudellinen toimintaympäristö on kuitenkin kiristynyt, mikä vaatii huolellista hankesuunnittelua.

Lupa- ja valvontapäivien aikana kuultiin esityksiä myös Aalto-yliopiston, ympäristöministeriön, Sitran, Metsäteollisuus ry:n, Kotkan kaupungin, Lapin ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajilta.

Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavan kerran päiville kokoonnutaan 2022 Tampereella.

Metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymyksiä koskevat asiantuntijatehtävät on keskitetty valtakunnallisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.

Lähde: STT Info