Kansalaiset haluavat päättäjien puolustavan metsäteollisuutta EU:ssa

Taloustutkimus selvitti elokuussa suomalaisten näkemyksiä metsäteollisuudesta ja sen edunvalvonnasta. Kyselyssä selvä enemmistö vastaajista toivoi, että suomalaiset päättäjät puolustaisivat metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Euroopan unionissa.

Kysyttäessä ”Päättäjiemme tehtävä on puolustaa metsäteollisuuden edellytyksiä EU:ssa” 45 % prosenttia vastaajista kertoi olevansa täysin samaa mieltä ja 29 % vastaajista jokseenkin samaa mieltä. 6 % vastaajista oli väitteestä jokseenkin eri mieltä ja 4 % täysin eri mieltä. Tulos kertoo, että vankka enemmistö suomalaisista toivoo maamme päättäjiltä työtä maamme teollisuuden toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

– Heinäkuussa julkaistun EU:n metsästrategian yhteydessä keskusteltiin siitä, onko oikein, että EU:ssa pyritään vaikuttamaan metsäisen maamme etujen turvaamiseksi. Nyt tehty tutkimus vahvistaa, että ainakin kansalaiset pitävät suomalaisen teollisuuden edellytysten puolustamista Brysselissä erittäin suotavana, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

– Kyselyssä vastaukset eroavat kiinnostavasti eri puolueiden kannattajien kesken. Eniten suomalaisen metsäteollisuuden etua pitäisi puolustaa perussuomalaisten kannattajien mielestä, toiseksi eniten keskustan. Vihreät ja Vasemmistoliitto erottuvat muista: Niiden kannattajista vähemmistö on sitä mieltä, että päättäjiemme pitää puolustaa suomalaisen metsäteollisuuden edellytyksiä EU:ssa, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen toteaa.

Tutkimus kertoo myös, että kansalaisen usko maamme kykyyn vaikuttaa Suomen teollisuutta koskevaan lainsäädäntöön on heikko. Taloustutkimus kysyi: ”EU:sta tulee iso osa teollisuutta koskevasta lainsäädännöstä. Pystyykö Suomi vaikuttamaan siihen riittävästi?” Vain 23 % vastaajista uskoi Suomen kykenevän vaikuttamaan riittävästi, 52 % suomalaisista ei uskonut maamme kykenevän vaikuttamaan riittävästi ja 26 % ei osannut sanoa.

Taloustutkimus haastatteli 2883 henkilöä Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta 4.–13.8.2021. Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen äänestysikäistä väestöä. Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Kyselyn virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lähde: STT Info