Koululaiset etelärannikolta pohjoisimpaan Lappiin kilpailevat Metsävisassa

Valtakunnallinen yläkoululaisten Metsävisa järjestetään lähes 350 koulussa torstaina 6. helmikuuta. 50 parasta koulunsa voittajaa opettajineen kutsutaan toukokuussa finaaliin Helsinkiin.

Metsävisa järjestetään 39. kerran. Biologian ja maantieteen opettajat vastaavat järjestämisestä kouluissaan. Koulujen voittajat ratkeavat helmikuun loppuun mennessä.

Sirpa Keskitalo opettaa Kilpisjärven koulussa Enontekiöllä. Vaikka koulu sijaitsee kaukana havupuurajan yläpuolella, on Metsävisaan osallistuminen itsestäänselvyys.

”Jos ei ole ymmärrystä metsätyypeistä, puiden kasvusta tai metsäteollisuudesta, jää iso lommo yleissivistykseen. Se on meillä win-win-tilanne, kun etelästä Kilpisjärvelle muuttaneet nuoret oppivat pohjoisen luonnosta täällä ja paikalliset nuoret pääsevät Metsävisan avulla perehtymään eteläisemmän Suomen metsiin”, Keskitalo toteaa.

Pienen koulun opettajana Keskitalo vastaa biologian ja maantieteen lisäksi esimerkiksi kemian ja matematiikan opetuksesta. ”Metsävisa on mahdollistanut oppiainerajat ylittävän ilmiöoppimisen jo ennen kuin siitä tuli käytäntö kouluihin”, Keskitalo sanoo muistellen Metsävisan kuvitusta, karttatehtäviä ja graafeja vuosien varrelta.

Nepenmäen ja Pielisjoen kouluilla Joensuussa opettava Antti Kasurinen laskenut järjestäneensä Metsävisaa 24 vuoden ajan.

”Koulujen kannattaa hyödyntää valmista tarjontaa, kuten tällaisia valtakunnallisia kilpailuja ja tapahtumia”, Kasurinen kertoo. ”Olemme mukana kansainvälisissäkin puunistutus- ja kierrätysprojekteissa. Syksyllä istutimme taimia Ilomantsintien varteen.”

”Nuori sukupolvi on avainasemassa. Heidän pitää ymmärtää metsien monet merkitykset, hiilinielut, ikimetsät ja se, että Suomi elää metsästä. Metsävisassa käsitellään ajankohtaisia metsäkysymyksiä”, hän sanoo.

Metsävisaan osallistuminen on vankka tapa myös Saarijärven yhtenäiskoululla. Petra Nuotio on järjestänyt Metsävisan oppilailleen lähes 20 kertaa. ”Olen ollut oppilaiden kanssa neljästi finaalissakin. Sieltä olemme aina kotiutuneet kullan, hopean tai pronssin kanssa. Koska Saarijärvi on menestynyt niin hyvin, nykyisetkin oppilaat motivoituvat ja uskovat, että finaaliin pääsy on mahdollista”, Nuotio kertoo.’’

”Metsävisan finaalissa opettajakin oppii uutta. Maastokisa on jännittävä, ja olemme vierailleet paikoissa, joihin ei muuten välttämättä pääsisi”, Nuotio sanoo.

Metsävisassa kilpaillaan koulutasolla ja finaalissa

Metsävisan tehtävät käsittelevät metsäasioita monipuolisesti esimerkiksi luonnon, luonnonsuojelun, puun käytön ja jalostuksen sekä metsien virkistyskäytön näkökulmista.

Tehtäviä ratkoessaan oppilaat myös oppivat, sillä vastauksia voi osittain päätellä tehtävänannoista. Tämänvuotisissa tehtävissä opitaan puulajeista, puuston kasvusta, linnuista, marjoista ja jokamiehenoikeuksista.

Finaaliin Helsinkiin 19.–20. toukokuuta kutsutaan 50 parasta koulunsa voittajaa opettajineen.

Metsävisassa voi voittaa rahaa ja kesätöitä

Jokaisen koulun voittaja saa lappilaisen puukuksan. Finaalin parhaat palkitaan rahapalkinnoin. 13–15 nuorelle arvotaan kahden viikon kesätyöpaikka oman paikkakunnan metsänhoitoyhdistykseen.

Kymmenen koulua voittaa arvontapalkintona 500 euroa hyödylliseen hankintaan tai hauskaan toimintaan. Metsävisan rahoittajat antavat osallistujille yhteisen aineettoman kehitysyhteistyölahjan.

Metsävisa on järjestetty vuodesta 1982 alkaen. Siihen on osallistunut pitkälti yli miljoona suomalaista. Metsävisaan voi tänä vuonna osallistua suomeksi ja ruotsiksi. Metsäala on laajasti mukana Metsävisan järjestämisessä.

Lisätietoja

Tämä tiedote ja valokuvia on julkaistu myös Suomen Metsäyhdistyksen sivulla osoitteessa www.smy.fi/artikkeli/metsavisa-tiedote-2020.