Metsämarssi kokoontuu eri puolille Suomea lauantaina: vaatii hallitukselta tieteeseen perustuvia metsäpäätöksiä

Metsämarssi vaatii Suomen hallitukselta tieteeseen perustuvia metsäpäätöksiä: luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämistä sekä hiilinielujen pelastamista. Metsämarssi järjestetään Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa, Joensuussa ja Raaseporissa lauantaina 24. syyskuuta. Marssista odotetaan vuoden suurinta ympäristömielenosoitusta.

“Suurin osa suomalaisista haluaa lisätä metsien suojelua, vähentää metsiemme hakkuita ja rajoittaa avohakkuita. Kuudes sukupuuttoaalto näkyy Suomen metsissä luontokatona, ja viime vuonna hiilinielut romahtivat. Me vaadimme Suomen hallitukselta nopeita ja tieteeseen perustuvia päätöksiä näiden ongelmien ratkaisemiseksi”, sanoo Luonto-Liiton Metsäryhmän aktiivi Ida Korhonen.

Sanna Marinin hallitus on sitoutunut tiedepohjaiseen politiikkaan, asettanut tavoitteikseen vahvistaa Suomen hiilinieluja ja -varastoja sekä pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen Suomessa. Hallituksen lupauksista huolimatta Suomen metsien hiilinielut ovat romahtaneet, eikä edes valtion omia viimeisiä luonnonmetsiä ole saatu suojelun piiriin. 

Eri tieteenalojen johtavista tutkijoista koostuva Luontopaneeli suosittelee Suomen metsien merkittävää lisäsuojelua luontokadon torjumiseksi. 

“Tutkijoiden mukaan yksi tärkein ja kiireisin toimi luontokadon pysäyttämiseksi Suomessa on vanhojen metsien suojelu. Lisää luonnonsuojelualueita toivoo Ylen kyselyn mukaan myös 80 prosenttia suomalaisista. Helpointa olisi aloittaa valtion omien luonnonmetsien suojelusta. Viime viikolla saatu uutinen Evon tiedekansallispuiston peruuntumisesta oli tämän tavoitteen näkökulmasta katastrofaalinen”, sanoo Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen.

Valtion omien luonnonmetsien suojelu ei riitä pysäyttämään luontokatoa. Lisärahoitusta on saatava myös yksityismailla sijaitsevien suojelullisesti arvokkaiden metsien vapaaehtoiseen suojeluun.

Metsien suojelun lisäksi Metsämarssi vaatii, että hallitus selvittää ja päättää keinot hiilinielujen turvaamiseksi ja lisäämiseksi.

“Tilanne on kestämätön: Suomen ilmastotavoitteet ovat vaarantuneet hiilinielujen romahtamisen vuoksi. Hallituksen täytyy välittömästi ottaa käyttöön nopeat keinot hiilinielujen pelastamiseksi. Metsäkadon hillintä metsäkatomaksulla ja hakkuiden vähentäminen ovat tarpeen”, sanoo Suomen Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Metsämarssin kutsuvat koolle seuraavat järjestöt ja yhteisöt: Climate Move, Ei polteta tulevaisuutta -kampanja, Elokapina, Finnwatch, Fridays for Future, Greenpeace, Ilmastovanhemmat, Ilmastoisovanhemmat, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Meidän metsämme, Natur och Miljö ja Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Metsämarssi vaatii, että Suomen hallitus:

  • Suojelee välittömästi kaikki valtion mailla sijaitsevat suojelemattomat luonnonmetsät ja vanhat metsät.
  • Turvaa rahoituksen luonnontilaisten ja vanhojen metsien vapaaehtoiselle suojelemiselle yksityismailla.
  • Käynnistää toimet, joilla suojellaan 30 prosenttia Suomen metsistä, EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti.
  • Ottaa käyttöön metsäkatomaksun sekä muita vaikuttavia keinoja maankäyttösektorin hiilinielujen turvaamiseksi ja lisäämiseksi.
  • Vähentää merkittävästi talousmetsien hakkuita valtion mailla.

Suomen luonnonsuojeluliitto