Metsätiloja myydään vilkkaasti, ostajina yhä useammin rahastot

Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintarekisterin mukaan vuonna 2019 myytiin 2 777 yli 10 hehtaarin metsätilaa. Myyntikohteiden kauppasumma oli yhteensä noin 265 miljoonaa euroa. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa myytiin noin 1 280 metsätilaa.

– Lukujen valossa myös tämän kokoluokan metsätilojen kauppa on jatkunut vilkkaana ja kauppojen määrissä ollaan hivenen edellä vuoden 2019 tasoa. Viime vuosina noin 44 prosenttia metsätilakaupoista on tehty ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, johtava asiantuntija Esa Ärölä arvioi.

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen perusteella voidaan myös selvittää, ketkä ostavat metsätiloja. Viime vuonna yhtiöiden osuus kauppojen lukumäärästä oli 13,4 prosenttia, otetusta pinta-alasta 16,6 prosenttia ja kauppasummasta 18 prosenttia. Rahastot ostivat myydyistä metsätiloista 13,3 prosenttia lukumäärästä, 28,8 prosenttia pinta-alasta ja 30,1 prosenttia kauppasummasta. Yksityiset ostajat puolestaan 69,7 prosenttia lukumäärästä, 51,1 prosenttia pinta-alasta ja 48,7 prosenttia kauppasummasta.

Yksityiset ostavat entistä vähemmän metsätiloja

– Tarkasteltaessa metsätilojen myyntitilastoja muutamien vuosien aikajänteellä sijoitusrahastojen aktiivisuus metsätilakaupoissa on kasvanut merkittävästi ja yksityisten ostajien osuus on supistunut huomattavasti. Myös yhtiöiden osuus ostajista on kasvanut aikaisemmista vuosista, Ärölä totesi.

Loput metsätilaostoista tekivät muun muassa kunnat, säätiöt, valtio ja yhteismetsät. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa institutionaaliset sijoittajat ovat entisestään kasvattaneet osuuttaan metsätilakaupoista. Ne ovat ostaneet 38,1 prosenttia ostetusta pinta-alasta ja 37,4 prosenttia käytetystä kauppasummasta.

Liitteenä olevissa taulukoissa ja kuvioissa on esitetty, miten vuosina 2016 – 2019 ja vuoden 2020 tammi-kesäkuussa edustavien yli 10 hehtaarin metsäkauppojen lukumäärä, pinta-ala ja kauppasumma jakautuu ostajaryhmien kesken. Lukuarvoista ja kuvioista näkyy muun muassa se, miten metsäyhtiö UPM:n metsän myyntien vähittäinen hiljeneminen vuosina 2017 ja 2018 vähensi sijoitusrahastojen osuutta metsätilakaupasta. Samaten luvuista on nähtävissä tämän jälkeen tapahtunut instituutiosijoittajien siirtyminen ostamaan myös kooltaan pienempiä kohteita.

Tarkastelussa mukana olevat metsätilojen myynnit

  • käyttötarkoitus on maa- ja metsätalous
  • kokonaisala vähintään yli 10 ha
  • metsätalousmaata vähintään 95 prosenttia alasta
  • kohde ei saa ulottua detaljikaavoitetulle alueelle, kuten rantakaava-alueelle
  • ei saa olla sukulaiskauppa
  • kaupassa ei ole pidätetty määräalaa, eläke- tai muuta oikeutta

Lähde: STT Info