Puukauppa käynnistyi edellisvuosia vaisummin

puukauppa

Puukauppaa tehtiin tammi-helmikuussa 20 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kotimaiselle puulle on vahva kysyntä.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-helmikuussa puuta yksityismetsistä 4,2 miljoonaa kuutiota, mikä on 20 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Tammi-helmikuussa kuitupuun ostomäärä oli 2,2 miljoonaa kuutiota, eli 17 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä oli 1,8 miljoonaa kuutiota, mikä on 23 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kantohinnoissa ei suuria muutoksia

Kantohinnat olivat helmikuussa samalla tasolla kuin tammikuussakin. Edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna tukkien kantohinnat olivat 3–5 prosenttia korkeammalla ja havukuitupuun kantohinnat olivat 2 prosenttia alemmat kuin vuosi sitten.

Helmikuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 62 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 31 ja 66 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 66 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 33 ja 68 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 45 euroa kuutiolta, ja vaihteli 29 ja 50 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 17–20 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 12 ja 22 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä– ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Kotimaiselle puulle on kysyntää

Metsäteollisuusyritykset ovat lopettaneet puuraaka-aineen tuonnin Venäjältä, joten voidaan perustellusti puhua puumarkkinoiden häiriötilasta. Kotimaiselle puulle on vahva kysyntä.

Nyt tarvitaan tehokkaita poliittisia ratkaisuja kotimaisen puun markkinoille tulon edistämiseksi, mukaan lukien verolainsäädäntöön tehtävät muutokset. Lisäksi Kemera-lainsäädännön tukiehdot tulee palauttaa vuoden 2015 tasolle.

– Kaikissa toimissa tulee muistaa, että tuet kohdistuvat tasapuolisesti puun loppukäytöstä riippumatta, muistuttaa metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Lähde: Metsäteollisuus ry