Vuoden metsäasiantuntija on Olli Simanainen

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry (Meto) on valinnut Vuoden Metsäasiantuntijaksi Olli Simanaisen (42). Hän on koulutukseltaan metsätalousinsinööri (AMK).

Simanainen toimii Stora Enso Metsän ostopäällikkönä Kiteen ostotiimissä ja on Itä-Suomen alueen johtotiimin jäsen.

Simanainen on toiminut aktiivisesti lukuisissa luottamustoimissa. Hän on toiminut hyvänä esimerkkinä ja luotettavana suunnannäyttäjänä sekä järjestötoiminnassa että esihenkilönä. Simanainen aikaansaa positiivisen me-hengen, jolloin yhdessä työskentely on mukavaa ja tuloksekasta. 

Simanaisella on ollut lukuisia luottamustehtäviä vuosien saatossa, jotka hän on hoitanut menestyksekkäästi ja samalla uutta kehittäen. Hän toimi valtakunnallisen MEOL – Metsäalan Opiskelijat ry:n puheenjohtajana vuosien 2004-2007 ajan. Järjestön jäsenmäärä nousi tuolloin aivan uudelle tasolle, ja jäsenille tarjottava toiminta ja palvelut monipuolistuivat. Hän toimi METO – Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen puheenjohtajana vuosien 2018-2021 ajan. Hänen kaudellaan järjestettiin lukuisia jäsentapahtumia sekä mm. valtakunnallinen Itä-Suomen metsäpäivä. Hän on toiminut myös Stora Enso Metsän Itä-Suomen toimipaikkaosaston puheenjohtajana.

– Valinta tuli yllätyksenä, mutta kyllähän tämä tuntuu mahtavalta ja herättää arvostusta. Tämä on hieno kunnianosoitus. Toivottavasti olen pystynyt vaikuttamaan positiivisesti jäsenistöön ja edesauttamaan asioita, sanoo Olli Simanainen.

– Minulla on ollut mielenkiintoa ja halua toimia erilaisissa tehtävissä. Näen, että kaiken pohjana on oma halu ja tahtotila, joka ajaa eteenpäin. Jokainen tehtävä on ollut opettavainen ja antanut eväitä jatkoa varten. Olisi hienoa, että kaikilla, joilla on kiinnostusta, olisi mahdollisuus tehdä erilaisia tehtäviä.

– Kaiken taustalla on erilaisten ihmisten kanssa toimiminen, tehtäviin paneutuminen, oppiminen ja kehittyminen. Sen myötä tulee perspektiiviä ja eväitä jatkoa ajatellen.

– Kannustan kaikkia iloitsemaan onnistumisista ja lähtemään avoimin mielin kohti uusia haasteita, sanoo Simanainen.

Simanainen on koulusta valmistumisensa jälkeen edennyt urallaan nopeasti. Hän aloitti puunostajana, toimi ostotiimin vetäjänä, markkinointiasiantuntijana, kehitti tietojärjestelmiä, oli sovelluksen tuotepäällikkönä ja vastasi ylläpidosta sekä toimi IT:ssä Team Leadina osto- ja asiakkuuspuolella.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry

Olli Simanainen