Enemmistö suomalaisista vähentäisi metsien hakkuita ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Metsäpalojen valvontalennolla pakkolasku Pohjois-Pohjanmaalla

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii päättäjiltä toimia hakkuiden vähentämiseksi, jotta hiilinielut ja metsäluonto voidaan pelastaa. Liiton mielestä metsien hakkuiden aiheuttamista, ilmastoa kuumentavista päästöistä pitäisi periä maksu.

Suomen luonnonsuojeluliiton laatiman ja Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa metsien hakkuiden vähentämistä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti sosiaalidemokraattien, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat pienentäisivät hakkuita. Myös keskustan ja kokoomuksen kannattajista yli 40 prosenttia oli hakkuiden pienentämisen puolella. Hakkuiden pienentämistä kannatetaan eniten alle 25-vuotiaiden ja vähiten 50–64-vuotiaiden keskuudessa.

“Metsien hakkuut ovat ilmaston ja luonnon kannalta kestämättömän suuret. Suomalaisten enemmistö kannattaa hakkuiden vähentämistä. Silti päättäjien ja metsäteollisuuden toiminta vie meitä vastakkaiseen suuntaan”, sanoo suojeluasiantuntija Hanna Aho.

Suomen metsien hiilinielut romahtivat vuonna 2021, kertoo Tilastokeskuksen pikaennakko. Metsien hakkuut vaikuttavat kaikkein voimakkaimmin hiilinielujen kokoon. Suomen ilmastotavoitteet nojaavat hiilinieluihin ja vuonna 2025 nielujen tulisi olla vähintää yhtä suuret kuin päästöt. Kuilu todellisten ja tarvittavien hiilinielujen välillä on niin suuri, että tutkijat ovat vaatineet hiilinielujen pelastuspakettia.

Marinin hallituksen heinäkuussa antama selonteko maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta ei kuitenkaan vastaa hiilinielujen romahdukseen. 

Muilla sektoreilla, kuten energiantuotannossa ja liikenteessä, on jo vuosia joutunut maksamaan ilmastoa kuumentavan hiilidioksidin päästöistä. Metsien hakkuut vapauttavat myös hiilidioksidia, mutta metsäteollisuus ei joudu tällä hetkellä maksamaan siitä aiheutuvasta kuumenemisesta.

“Hiilinielut on pelastettava, jotta Suomi pysyy ilmastotavoitteissaan. Metsien hakkuiden rajoittamiseksi tarvitaan pikaisesti joko lainsäädäntöohjausta tai sitten teollisuuden on alettava maksaa hiilinielujen heikentämisestä. Pääministeri Sanna Marinin hallitus voi vielä varmistaa, että tarvittava selvitystyö tehokkaimmista ohjauskeinoista tehdään”, Hanna Aho sanoo.

Kyselyn perusteella korvauksen maksaminen hiilinielujen pienentämisestä jakaa suomalaisia, mutta saa enemmän tukea kuin vastustusta. Vastaajista 43 prosenttia kannattaa korvauksen maksamista metsien hakkuiden aiheuttamasta hiilinielujen pienentämisestä samaan tapaan kuin energiantuotannossa ja liikenteessä maksetaan ilmastoa kuumentavan hiilidioksidin päästöistä. Vastaajista 35 prosenttia oli eri mieltä. Puoluekanta erottelee tässäkin kysymyksessä vahvasti vastaajien näkemyksiä.

Taloustutkimus toteutti kyselyn 4.–14.7.2022 puhelinhaastatteluna osana viikoittaisia Telebus-puhelinhaastattelukierroksia. Haastateltavana oli 1005 18–79-vuotiasta mannersuomalaista (poislukien Ahvenanmaa).

Suomen luonnonsuojeluliitto