Kantorahatulot laskivat vähän koronavuonna 2020

Metsänomistajat saivat kantorahatuloja 2 136 miljoonaa euroa vuonna 2020. Tulot laskivat edellisvuodesta reaalisesti 4 prosenttia. Viiden edeltäneen vuoden keskiarvoon verrattuna pudotusta oli 6 prosenttia, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) kantorahatilastosta.

Yksityismetsänomistajat, yhteisöt ja muut kuin puuntuotantoa pääasiassa harjoittavat yritykset saivat tuloista valtaosan eli 1 803 miljoonaa euroa. Varsinaisten yksityismetsänomistajien osuus tästä oli noin 90 prosenttia. Metsäteollisuuden ja valtion metsistä tulot nousivat yhteensä 332 miljoonaan euroon (+15 %). Tukkipuusta saatiin kaksi kolmannesta kantorahatuloista. Kuusi pysyi edelleen tärkeimpänä puulajina 45 prosentin osuudella tuloista.

Tulot pienenivät edellisvuodesta 160 miljoonaa euroa. Nimellishinnoilla laskettuna tulojen aleneminen oli 7 prosenttia eli suurempi kuin tukkuhintaindeksillä laskettu, sillä tukkuhinnat laskivat vuonna 2020. Tukkipuun hakkuut vähenivät 4 prosenttia ja kuitupuun 11 prosenttia. Tuloja alensi etenkin hakkuiden supistuminen yksityismetsissä 10 prosentilla. Pystykauppahinnoissa ei ollut suuria muutoksia.

– Koronasta aiheutuneen epävarmuuden lisäksi kantorahatuloja laski sahateollisuuden työtaistelu vuoden alussa. Metsänomistajien tulot tulevat suurelta osin tukkipuusta, joten wc-paperin hyvä menekki näkyy niissä aika vähän, toteaa Luken tutkija Esa Uotila.

Kuuden kärki erottuu maakunnittaisissa tuloissa

Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Savo pääsevät mitaleille maakunnittaisissa tuloissa ja Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala sekä Pirkanmaa seuraavat tasaisena kolmikkona. Näissä maakunnissa saatiin selvästi yli puolet tuloista. Reaalisesti tulot nousivat hieman Kainuussa (+1 %) ja Keski-Suomessa (+0 %) ja laskivat eniten Ahvenanmaalla (–19 %), Etelä-Karjalassa (–13 %) ja Kymenlaaksossa (–10 %).

Kantorahatulot osana kansantalouden tilinpitoa

Bruttokantorahatulot lasketaan kertomalla hakkuumäärät pystykauppahinnoilla. Puun myyntitulojen lisäksi tuloiksi lasketaan myös metsänomistajien omaan käyttöön ottaman puutavaran arvo. Bruttokantorahatulotilastoa käytetään muun muassa kansantalouden tilinpidon laskelmissa ja metsäsektorin päätöksenteon taustatietoina. Luken tilastotietokannasta (stat.luke.fi/) kantorahatilastot löytyvät vuodesta 1990 alkaen. Tulot esitetään niiden syntypaikan mukaan.

Luonnonvarakeskus