Valtion metsiin aiempaa vähemmän taimia

Peitteisen metsänkäsittelyn lisääntyminen vähensi istutettavien taimien määrää valtion metsissä. Tänä vuonna istutetaan yhteensä 18 miljoona taimea.

”Aiempina vuosina taimimäärä on ollut yli 20 miljoonaa”, Metsähallituksen metsänhoitojohtaja Heikki Savolainen toteaa.

Erityishakkuiden, kuten poimintahakkuiden ja pienalakasvatuksen, osuus uudistusluonteisista hakkuista oli viime vuonna 31 prosenttia valtion metsissä. Tykkylumituhoista johtuvat poimintahakkuut, monimuotoisuusarvot sekä erilaisten tavoitteiden – esimerkiksi virkistyskäytön tai porotalouden – yhteensovittaminen ovat lisänneet peitteisen metsänkasvatuksen hakkuutapojen käyttöä. Peitteinen metsätalous on lisääntynyt erityisesti turvemaakohteilla.

Istutusopastus. (Kuva: Katri Lehtola)

Uudet puusukupolvet kasvattavat huomista

Metsähallituksen tavoitteena on kasvattaa valtion monikäyttömetsien hiilinieluja sekä hiilivarastoja 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä.

”Varmistamme uuden puusukupolven kasvun kylvöllä ja istuttamalla. Istutettavat taimet ovat männyn- ja kuusentaimia”, Savolainen täsmentää. Noin viidennes valtion metsistä uudistuu luontaisesti.

Metsähallituksen istutustöihin on kesän ajaksi rekrytoitu yhteensä 150 kesätyöntekijää. Kesätyöntekijät ovat perinteiseen tapaan koululaisia, joista monelle istutustyömaa on ensimmäinen kesätyöpaikka. Suurin osa nuorista työskentelee pottiputken varressa Pohjanmaa-Kainuun alueella ja Lapissa.

Istutukset ovat jo hyvässä vauhdissa ja päättyvät kesän osalta juhannukseen mennessä. Syysistutukset käynnistyvät elokuun puolivälissä, tuolloin maahan päätyy kuusi miljoonaa puuntainta.

Metsähallitus

(Kuva: Katri Lehtola)