Metsähallitus on ostanut jo puolisen miljoonaa litraa pohjoissuomalaisia käpyjä

Metsähallituksen Luontopalvelut on ostanut syksyllä kerääjiltä noin 500 000 litraa männyn käpyjä Pohjois-Suomen männyn siemenhuollon varmuusvarastoa täydentämään. Käpyjä ostetaan vielä viikolla 51. Keräyksen jatkumisesta kevättalvella 2021 tiedotetaan erikseen. 

Kun Metsähallitus ilmoitti männyn käpyjen ostosta alkusyksystä, mietittiin saadaanko kerääjiä innostumaan maastoon. Oli hienoa huomata, että kerääjiä ilmoittautui paljon. Tähän mennessä heiltä on ostettu puolisen miljoonaa litraa käpyjä. 

Metsähallitus on maksanut männyn kävyistä 1,20 euroa litralta eli käpyjen kerääjät ovat tienanneet urakoinnistaan noin 600 000 euroa. Myös ostopisteitä hoitaneiden Metsänhoitoyhdistysten ja siementen karistusta hoitavan tahonkin kautta paikallistalouteen päätyy keräyksestä merkittävä summa. 

Metsähallitus kiittää lukuisia käpyjen keräämiseen osallistuneita henkilöitä! 

Kolmisen tuhatta kiloa siemeniä 

Muutaman suotuisan kesän jälkeen Pohjois-Suomen metsiin oli kehittynyt hyvä männyn siemensato, joten nyt oli erinomainen tilaisuus täydentää pienentynyttä siemenvarastoa. 

Kerätyissä kävyissä on laskennallisesti satoja miljoonia männyn siemeniä. Määrä on kuitenkin teoreettinen. Todellinen siemenmäärä tiedetään karistuksen jälkeen. Satoja miljoonia mäntyjä ei siemenistä varmasti saada kasvatettua, mutta siitä huolimatta saatavien siementen määrä on iso, siemenkiloina noin 3000. 

Keräyksestä saatavia siemeniä käytetään pääasiassa kylväen tehtävässä metsien uudistamisessa. Kylvössä hyvälaatuisen siemenen menekki on noin 200-250 grammaa hehtaarilla. Arvioidulla siemenmäärällä kylväisi noin 15 000 hehtaarin verran männiköiden uudistusaloja. 

Siemenet irti kävyistä karistamalla 

Kerätyt kävyt viedään nyt karistukseen. Karistuksessa kävyt avataan lämmittämällä, ja niistä karistetaan eli ravistellaan siemenet erilleen. Sen jälkeen siemenistä poistetaan lenninsiivet ja siemenet puhdistetaan sekä kuivataan. Puhdistetut siemenet viedään Metsähallituksen Imarin siemenkeskukseen Rovaniemellä. Sieltä siemeniä myydään Pohjois-Suomen metsänomistajille. 

Pohjois-Suomen männyn siemenhuollon varmuusvaraston ylläpito on yksi Metsähallitukselle vastuutetuista tehtävistä. 

Metsähallitus